Haber: Helin Yılmaz

Türkiye’nin Afganistan’a girişi ile Türkiye-İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin sayısında artış yaşandı. Göç İzleme Derneği de, göç dalgası ile birlikte mülteci ve sığınmacıların hedef haline getirilmesine tepki gösterdi. Dernek tarafından yayınlanan basın metninde, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre dünyada yaklaşık 82 milyon 400 bin mülteci bulunduğunu ve Türkiye’de yaklaşık 3 milyon 600 bin kayıtlı Suriyeli mültecinin yanı sıra, 330 bin diğer ülkelerden mülteci bulunduğu aktarıldı.  

“MÜLTECİLERİN MÜCADELESİ DE BAŞAT BİR GÜNDEM OLMALI”

Son yıllarda Van üzerinden Afganistanlı ve İranlı sığınmacıların daha fazla Türkiye'ye girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Afganistan’da başlayacak iç savaş veya çatışmalar sebebiyle binlerce Afganistanlı mülteci veya sığınmacının, kendi güvenlikleri için ülkemize gelmeye başlayacağı sır değil.  Son günlerde, mültecilik meselesi ve hızla sayıların büyümesi bu sorunun konuşulur, tartışılır hale gelmesine neden oldu ve ne yazık ki mültecilik üzerinden ırkçılık ve milliyetçilik kışkırtmaları yaşanmaya başlandı.  Siyasi iktidarın görevi olduğu kadar muhalefete de görev ve sorumluluk düşmektedir. Biz sivil toplum ve hak örgütleri olarak, mültecilik konusunu insani değerler, evrensel değerler, evrensel hukuk çerçevesinde çözmek, hepimiz için elzem olmaktadır." Göçmen ve mültecilik meselesini ekoloji karşıtı, sermaye yanlısı kapitalist ve erkek egemen sistemlerin yarattığı bir sonuç olarak tanımlayan dernek, mültecilerin mücadelesinin de başat bir gündem olması gerektiğini belirtti. 

“MÜLTECİLERİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR”

"Dünya’nın neresinde olursa olsun evrensel insan haklarının en temel konularının başında gelen yaşama ve barınma hakkını kullanamayan, kullanma talebi nedeniyle baskı ve zulme maruz kalanların mücadelesine, omuz verip öncülük yapmayı öncelikli vasfımız olduğunu bilerek bu yol üzerinde yürüyeceğemizi belirtmek yerinde olur." denilen açıklamada, zorunlu göçe maruz kalan sığınmacıların tüm dünyanın uğraşmak zorunda kaldığı önemli bir mesele haline geldiği ifade edildi. Açıklamada, Türkiye’de emek piyasasına eklemlenen mültecilerin kötü koşullarda çalışmaya maruz bırakıldığı vurgulandı.

“KADIN MÜLTECİ İŞÇİLER İNSANLIK DIŞI MUAMELENİN HEDEFİ OLUYOR”

Açıklamada kadın mültecilerin yaşadıklarına da değinildi: "Kadın işçiler, ucuz iş gücü olarak görüldükleri gibi, her türlü gayriinsani davranışların da hedefi oluyorlar. Tekstilde ve sanayi de çalışan Suriyeli kadınların yanı sıra Özbekistan, Kırgısiztan, Türkmenistan’dan ülkelerinde yoksulluktan ve kötü ekonomik ve yaşam koşulardan dolayı Türkiye’ye gelen kadınlar da az değildir." Açıklamada, Göç İzleme Derneği'nin zorunlu göç mağduru mülteci kadınların yanında olduğu belirtilerek, "Dayanışma içindeyiz ve olmaya devam edeceğiz" denildi.