Gelibolu Emek Dayanışma Platformu'ndan 1 Mayıs'a çağrısında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gelibolu'da da meydanlarda buluşuyoruz. Ekmeklerimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hep bir ağızdan *DUR* diyeceğiz.

Gelibolu Emek Dayanışma Platformu-2

Ülkemizin tüm değerlerini emeğimizle var eden, gece gündüz demeden çalışan işçiler, emekçiler, ve emekliler olarak, insanca yaşamayı hak ediyoruz. Ancak bugünlerde, insanca yaşamak dahi giderek zorlaşıyor. İnsanca yaşayamıyorsak, bu ülke fakir olduğu için değil; ülkenin kaynakları rantçılara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha ve savaşa aktarıldığı için.

Gelibolu Emek ve Dayanışma Platformu olarak, bu ülkenin kaynaklarının işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılmasını istiyoruz. Artan gıda fiyatları ve alım gücünün yarattığı zorlukların son bulmasını, işsizlik, düşük ücretle çalıştırma ve güvencesiz çalıştırmaların sona erdirilmesini, ötekileştirme, göçmen düşmanlığı, ırkçı politikaların ve söylemlerin son bulmasını, haksız ve hukuksuz uygulamaların sona erdirilmesini istiyoruz.

Ayrıca, haksız yargılamalar sonucu içeride tutulan tüm tutsaklar için gerekli adaletin sağlanmasını, rant için göz göre göre kaybettiğimiz tarım alanlarının ve ekolojik yıkıma sebep olan politikaların son bulmasını, denizlerimizin kirletilmemesini, sularımızın tükenmemesini ve ormanlarımızın yanmamasını ve işgal edilmemesini talep ediyoruz. 
Ayrıca, başta Filistin halkının yaşadığı savaşlar olmak üzere tüm dünyadaki ve ülkemizdeki savaşların sona ermesini istiyoruz.

*İsrail Filistinde insanlık Soykırımı yapıyor. Bu soykırım devam ederken İsraille ticarete devam ediliyor. Bir yandan da filisitin halkınin davasinin yanındayız diyorlar.Kurtla birlikte kuzuyu yiyip çobanla yas tutuyorlar.* 

"Ortadoğu'da devam eden savaş, kan ve gözyaşının son bulması için herkesin kendini ifade edebileceği barışçıl ve demokratik bir ortamda birlikte yaşamak istiyoruz. Ulusların kendi kaderini tayin hakkına saygı duyuyoruz."


Halkımıza hatırlatmak istiyoruz:

**- 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, işimize, aşımıza, ekmeğimize ve emeğimize sahip çıkmaktır.
- 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, hakkımıza ve hukukumuza; gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır.
- 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır.
- 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, söz ve karar hakkımıza; sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza; ifade özgürlüğümüze; yani demokrasiye sahip çıkmaktır.
- 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, İstanbul Sözleşmesi'ne, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO'nun 190 sayılı sözleşmesine sahip çıkmaktır.
- 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe ve barış içinde, kardeşçe yaşayacağımız bir memleket mücadelesine sahip çıkmaktır.
- 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, emperyalizme karşı barışı ve halkların kardeşliğini savunmaktır.**

Çarkları zenginleri daha zengin, yoksulları daha yoksul yapmak için dönen bu düzene bir son verelim. Çarkları barıştan yana, emekten yana, işçiden yana, köylüden yana, üretenden yana, ötekinden yana ve kardeşlikten yana döndürelim.

Haydi, bu adaletsiz düzene karşı bir elimizde çocuklarımız, bir elimizde pankartlarımızla yan yana kol kola Gelibolu'da 1 Mayıs'a!

Filistin halkının yanında savaşın karşısında, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için 1 Mayıs alanlarında olacağız.

*GELİBOLU EMEK DAYANIŞMA PLATFORMU*

Gelibolu Emek Dayanışma Platformu-3