Eskişehir’de Eğitim Sen üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen uzman ve başöğretmenlik sitemini protesto etti. Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Tuncer Çor, “Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz” dedi.

Eskişehir’de Eğitim Sen üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen uzman ve başöğretmenlik sitemini bugün yaptıkları kitlesel baın açıklamasıyla protesto etti. Açıklamada konuşan Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Tuncer Çor, şunları söyledi:

“ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BİR AN ÖNCE BU HAKSIZ SÜRECİ DURDURMAYA YÖNELİK OLARAK KARAR SÜRECİNİ HIZLANDIRMASINI TALEP EDİYORUZ”

“Bu kanun, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteği ile iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Ayrıca sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilişkin Danıştay'a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır” dedi.

“YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNDE İNSANCA YAŞANABİLİR BİR ÜCRET DÜZENLEMESİ VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMASI İVEDİ BİÇİMDE HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesinin kabul edilmemesi gerektiğini belirten Çor, “Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışması ivedi biçimde hayata geçirilmelidir” diye konuştu. Tuncer Çor, şunları söyledi:

“Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlenmek zorundadır. Öğretmenler lehine bir içerik taşıması gereken meslek kanunu, ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966'da kabul edilen Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’na uygun şekilde düzenlenmelidir.

CHP Çorum İl Başkanı Tahtasız: AKP hükümeti yargının üzerinden elini çekmelidir CHP Çorum İl Başkanı Tahtasız: AKP hükümeti yargının üzerinden elini çekmelidir

Sendikamız, bu kanuna ilişkin en başından bugüne itirazlarını yükseltmiş gerek eylem ve etkinliklerle gerekse hukuksal mücadeleyle bu konunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika gibi kanunu desteklemiş ne de iyileştirmeden kısmi düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder gibi gözüküp üyelerini sınava hazırlama tutumuna da girmemiştir. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında angaryaya dönüşen seminer kıskacına alınmasına da sınava da kariyer basamaklarına da karşı olan sendikamız, bu kanunun, yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir.”