Ege çapında 40 Kent Konseyi'nin katılım sağladığı Ege Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulu'nda, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu oy birliğiyle tekrar sözcü seçildi. Genel Kurul İzmir Konak Kent Konseyi ev sahipliğinde yapıldı. Aynı zamanda Birliğin sözcüsü olan Hamit Mumcu açılış konuşması yaptı. Konuşmasında genel kurul gündemine ilişkin de bilgi veren Mumcu, "Her geçen gün yeni bir çevre katliamı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu katliamlara karşı en büyük güç, toplumun kendi örgütlü gücüdür. Buradan hareketle Ege Kent Konseyleri Birliği'nin bu genel kurulunu öncelikle mahalle meclisleri örgütlenmesine ve sonrasında ise çevre katliamlarına ayırmayı uygun bulduk." dedi. Mumcu konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu süreçte Kent Konseylerine düşen görevin öneminin farkında olmalıyız. Örgütlü bir toplum gücü karşısında haramilerin dayanma şansı hiç yok. Umarım bu genel kuruldan önümüzdeki süreç ile ilgili oluşturacağımız yol haritasının temel taşları çıkacaktır."

KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR: KENT KONSEYLERİNE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Hamit Mumcu’nun ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da kürsüye gelerek katılımcıları selamladı. Konuşmasında Konak Belediyesi olarak Türkiye’deki en aktif Kent Konseylerinden birinin Konak’ta olmasından gurur duyduklarını vurgulayan Batur, belediye olarak Kent Konseylerine yönelik desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi. Abdül Batur’un ardından plaket töreni yapıldı. Törende Abdül Batur’a Kent Konseyi çalışmalarına katkılarından dolayı plaket verilirken, Konak Belediyesi adına da Abdül Batur, Kent Konseyleri başkanlarına plaket verdi. Genel Kurul'un sonraki bölümünde TKKP kurucusu Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi "Ege Bölgesinde Tarım Politikaları ve Tarımın Geleceği" başlıklı kapsamlı bir sunum yaptı. Çiftçi'nin ardında CHP'nin 26.Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok kürsüye gelerek "Çevre ve Doğa Hakları" meselesini tartıştığı bir sunum yaptı. Sunumların ardından söz alan delegeler soruları ve yorumlarıyla tartışmaları zenginleştirdiler.

GÖKHAN BİÇİCİ EGE KENT KONSEYLERİNE 'DÜNYA GENÇ İŞÇİ BULUŞMASI 2020' İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Genel kurula İstanbul’dan konuk olarak davet edilen dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici de seçim gündemine geçmeden önce söz alarak 17-21 Haziran 2020 tarihlerinde İzmir’de hayata geçirilecek olan Dünya Genç İşçi Buluşması 2020'den söz etti ve 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 50'inci yıl dönümünü de dikkate alarak bu tarihlerde planlanan ve İzmir merkezde hayata geçirilecek olan buluşmaya Ege Kent Konseylerinin aktif katılım sağlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Dünya Genç İşçi Buluşması emek ve ekoloji hareketlerinin bir buluşması olarak da tasarlanıyor.

GENEL KURUL SONUNDA YAPILAN SEÇİMLERDE HAMİT MUMCU OY BİRLİĞİYLE TEKRAR SÖZCÜ SEÇİLİRKEN 8 KİŞİLİK YENİ YÜRÜTME KURULU DA SEÇİLDİ

Genel Kurulun seçim gündeminde ilk olarak Birlik Sözcüsü seçildi. Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'nun tek aday olarak oy birliğiyle yeniden sözcü seçilmesinin ardından sekiz kişilik birlik yürütmesinin seçimine geçildi. Yürütme, yarısı kadın ve yarısı da İzmir dışından temsilcilerden olmak üzere güçlü temsiliyet dikkate alınarak seçildi. 13 kişinin aday olduğu yürütme seçimleri sonucunda şu isimler yeni dönemde Ege Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Üyesi seçildi: Özlem Aytekin (Edremit Kent Konseyi ), Luiz Erpınar (Susurluk Kent Konseyi), Mürüvet Suatoğlu Balcılar (Buca Kent Konseyi),  Nazik Işık (Karabağlar Kent Konseyi), Necmi Şengider (Burhaniye Kent Konseyi), Arif Yılmaz (Bodrum Kent Konseyi), Vehip Keskin (Menteşe Kent Konseyi), Bülent Burmaoğlu (Nazilli Kent Konseyi)

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİNDE ÇEVRE TAHRİBATINA, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE KAYYUMLARA KARŞA MÜCADELE VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Verimli tartışmalarla geçen genel kurul sonunda kabul edilen sonuç bildirgesinde kadın, çevre ile seçme seçilme iradesine yönelik kayyum saldırısı öne çıktı:

EGE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ 07.12.2019 TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

KADIN

  • 6284 sayılı yasa ve İstanbul sözleşmesi kadını yaşatır.
  • Avrupa yerelde eşitlik şartına imza atmayan belediyeler, sözleşmeleri en kısa zamanda onaylamalıdır. Planlar kent konseylerinin katılımı ile hazırlanmalıdır.
  • 2. yargı paketi ile getirilmek istenen 18 yaş altı evlilikler tecavüzcüsüyle evlendirme ve nafaka hakkının gaspı engellenmelidir.
  • Nüfusuna bakılmaksızın tüm belediyelerin kadın sığınma evi açma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

ÇEVRE

  • İklim krizinin derinleşmesi nedeniyle acil önlemlerin alınması gereklidir. Eylem planları yerel yönetimlerce ivedilikle hazırlanmalıdır. Belediyeler ‘iklim için kentler deklarasyonu’na imza atmalıdır.
  • Tarım alanları jeotermallerle yok edilmemelidir.
  • Madencilik adı altında orman arazilerinin tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir.

KAYYUM

  • Seçilmiş belediye başkanlarının hukuksuzca görevden alınıp yerine atama yoluyla ( Kayyum) yapılan görevlendirmelere son verilmelidir.
  • Halkın demokratik iradesine ipotek konulmamalıdır.

MAHALLE MECLİSLERİ

  • Kent Konseyleri yerel demokrasinin ve sivil insiyatifin en önemli unsurudur. En büyük gücü de mahalle meclisleridir.