Edirne’de, Söğütlük Kent Ormanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesine tepkiler devam ediyor. TOKİ'nin orman girişini kapatması ve yapılacak inşaatla ilgili tabela yerleştirmesi, Söğütlük Doğal Kalsın Platformu üyeleri ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Edirnelilerin Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararına yönelik itirazları sürerken TOKİ, ormanın girişini kapattı ve girişe, bölgede yapacağı inşaat çalışmalarıyla ilgili tabela yerleştirdi.

Söğütlük Doğal Kalsın Platformu üyeleri, bu durumu, Söğütlük Kent Ormanı'nın girişinde bugün yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Platform adına konuşan Ziya Gökerküçük, şunları söyledi:

"KATMERLİ SUÇLAR İŞLENİYOR"

"Görüyorsunuz ki asırlardır kullandığımız Söğütlük Kent Ormanı’nın kapısı kapatılmış ve inşaat tabelası dikilmiş. Daha öncesinde de tellere görseller asılmıştı. Öncesinde, kapının kapatılmasının, Orman Müdürlüğü tarafından ağaçların bakımı ve temizliği için olduğunu sandık; çünkü ormanın bakımı gerçekten gereklidir. Bunu yıllardır kentliler zaten istiyor, çünkü güvenlik için gereklidir. Ama baktık ki tabela da asılıyor. İş anlaşılıyor ki giriş, millet bahçesi amacıyla kapatılmış. Yani çok basit düşünsek bile katmerli suçlar işleniyor.

"FİRMANIN ELİNDE RESMİ HİÇBİR BELGE YOK"

Birincisi; tellere görseller asılması, kamuya ait alanın izinsiz şekilde kullanılması suç değil mi? Biz, gidip komşumuzun tarlasındaki tellere, ‘Burada inşaat yapacağım’ diye görsel asabilir miyiz? İkincisi; hukuki süreç tamamlanmadan inşaat tabelası asmak ne kadar ahlaki ve hukukidir? Eğer ‘Gerekli evrakları temin ettik’ diyorsa firma veya firmaya yeri veren TOKİ yetkilileri, kamuoyuna göstersinler. Üçüncüsü; ne TOKİ’nin ne de ihaleyi kazanan firmanın elinde resmi hiçbir belge yok. Olamaz zaten, olmamalı. Çünkü yarın garantisi olmayan bir iktidarın bürokratları dahi bu projeye ‘evet’ diyemez. En yakın zamanda kendileri bunun hesabını vermek zorunda kalabilir. Hesap vermekten öte, buna vicdanları, akılları, hukuki mevzuatları zaten olumlu imza atmalarına engeldir.

"TOKİ’NİN BU KURALLARA UYMAMASINI ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Bir projenin safhaları vardır. İnşaatların da yatırımların da… Tüm kurumların görüşünü bildirdiği ve destek verdiği, amirlerin onayladığı bir projede her gün keyfe keder tadilat yapamazsınız. Düşünelim; konut yapıyoruz ve projemiz onaylandıktan sonra inşaata başlayabiliyoruz. Başladık ve bir ek yapmak istiyoruz. Yine aynı makamların, değişikliği de onaylamasını bekliyoruz. Vatandaş olarak hepimiz için geçerli olan bu mevzuat, şirketler için de geçerlidir. Hele resmi bir kurum olan TOKİ’nin bu kurallara uymamasını anlamakta zorlanıyoruz.

“Kadın Sığınağı” oyunu prömiyerini yaptı “Kadın Sığınağı” oyunu prömiyerini yaptı

"MİLLET BAHÇESİ İŞ VE İŞLEMLERİ DURMALIDIR"

Bu nedenle millet bahçesi iş ve işlemleri durmalıdır. Kent halkına yarar sağlamayacak, bilakis tahmin edilemeyecek zararlara sebep olabilecek bu yatırımın derhal durdurulması; durdurulmadığı takdirde, ileride vuku bulacak zarar ve ziyanın bu yatırım dosyasında imzası olanlardan istenebileceği günler de gelecektir. Bu kentin insanları bu tür oldubittilere izin vermeyecektir. Bu kentin sağduyulu kurumları, kentine duyarlı gönüllüleri, bu duruma müdahale edecektir. Bu kentin idarecileri, sağduyulu düşünüp telafisi mümkün olmayan bu yatırıma imza atmayacak ve bilimsel verileri sunarak karar mercilerine iletecektir."