e-İrsaliye lojistik faaliyetler için hazırlanan kağıt irsaliyenin elektronik ortama uyarlanmış dijital bir versiyondur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tebliğleri karşılayan bütün vergi mükelleflerinin e-İrsaliye kullanımına geçmesi gerekir.

Elektronik ortamda düzenlenmesi son derece kolay olan e-İrsaliyenin üzerinde düzenleyen firmaya, alıcıya, sevkin yapıldığı tarihe ve zamanın bilgisine yer erilir. Bu nedenle e-dönüşüm sorasında personellerin bu uygulamaya karşı adaptasyon yaşama sorunlarını çözülür ve çalışanların verimliliği artırılır.

e-İrsaliye Yasal Zorunluluğu Nedir?

e-İrsaliye uygulaması için belli başlı yasal zorunlulukla mevcuttur. 4760 sayılı ÖTV kanuna dahil olan malların imalı, ithali ve teslimi gibi faaliyetleri nedeni ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan mükelleflerin e- İrsaliye kullanması gerekir. Şeker imalatçıları, komisyoncu ve tüccar olarak sebze- meyve ticareti yapan firmaların da e-İrsaliye kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

e-Fatura şartı aranmaksızın demir ve çelik eşyaların imali ithali ve ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin de e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapması gerekir. Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu firmalar ile sözleşme imzalayıp maden üreten firmalar, gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar, Yıllık cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler (2021 yılı itibarıyla) e-İrsaliye uygulamasını kullanabilir.

e-İrsaliye Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

e-İrsaliye personellerin iş süreçlerinde çabukluk sağlar. Pratik kullanım özellikleri ile dikkat çeken e-İrsaliye çözümleri iş ortamında daha hızlı sonuç almanıza yardımcı olur. Sevk irsaliyelerini hızlı bir şekilde düzenleyerek karşı tarafa en kısa süre içerisinde ulaştırabilirsiniz.

e-İrsaliye müşteriler ile aranızda güven duvarını oluşturmanıza da yardımcı olur. Elektronik bir ortamda düzenlenen irsaliyeler bilgilerin çok daha güvenilir olarak muhafaza edilmesine imkân sunar. Bu bilgilere yalnızca siz ve yetkisi bulunan personeller ulaşabilir.

e-İrsaliyeni baskı aşamasında kırtasiye masrafları öncelikli olmak üzere pek çok formalite giderleri azaltılabilir. Arşivleme ve dağıtım aşamaları elektronik ortamda gerçekleşir. Bu nedenle zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanır. e-İrsaliye uygulaması ile lojistik süreçlerde kağıt kullanımında azalamaya gidilir. Aynı zamanda arşiv için ekstra yer ve iş gücü harcamaları da belirli bir düzeyin altına çekilerek doğanın korunmasına katkıda bulunulur.