Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının mümkün olmadığı hallerde seçmen bilgi kâğıtlarının nereden alınacağı her türlü yayın araçlarından yararlanılarak vatandaşlara duyurulur.