EYT'lilerin tazminat durumu nedir? Tazminata hak kazanabiliyorlar mı? EYT'lilerin tazminat durumu nedir? Tazminata hak kazanabiliyorlar mı?

Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler, askı süresi içinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) atama veya görevlendirme belgesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.