Davutoğlu, Twitter'dan bir video yayınlayarak çağrıda bulundu. Davutoğlu, "İki kıymetli kardeşimizi yitirmenin acısı yüreğimizdeyken, yeni acılar yaşamamak için gelin seferberlik başlatalım. Gün şiddet kültürünü yok etme günüdür. Gün adaleti hakim kılma günüdür" notuyla paylaştığı videosunda saldırılar için 5 tedbir sıraladı.

5 TEDBİR

"Dün hayatını hastaları için vakfetmiş hekim bir arkadaşımızı daha kaybettik. Dr Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde vahşice bir saldırıda şehit edildi. Dün sadece Dr Ekrem'in ailesinin ocağına ateş düşmedi. Bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, hekimlerine saygı gösteren hastalarımızın her birinin de yüreğine ateş düştü. Dünkü saldırı sadece bir kişiye yapılan bir saldırı değildi. Dünkü saldırı insanlığın en şerefli mesleği olan hikmet dolu hekimlik mesleğine yapılan bir saldırıydı. Artık yeter demenin bir vakti. Ben burada 5 ana tedbirden bahsetmek istiyorum ve çağrıda bulunuyorum. Devleti yönetenlere, sağlık sektörünü yönetenlere, bakanlara, ilgili yetkililere tümüne çağrıda bulunuyorum. Gelin artık bu meselede omuz omuza net bir tavır sergileyelim.

"ŞİDDETE DAYALI BİR ZİHNİYET HER AN BENZER SALDIRILARI TETİKLEYEBİLİR"

Birincisi, şiddet bir zihniyet meselesidir. Şiddete dayalı bir zihniyet, kutuplaştırıcı bir dil, dışlayıcı bir söylem her an benzer saldırıları tetikleyebilir. Yukarıdan bir ses, tepeden bakar şekilde hekimlere dönüp 'Giderlerse gitsinler' derse bunun toplum katmanlarına, sıradan hasta yakınlarına nasıl yansıyacağını kim hesap edebilir? 'Giderlerse gitsinler' sözü hala hekimlerimizin kulaklarında çınlayıp duruyor.

İkincisi, hekimlerimizin hislerini anlamak lazım. Hekimlerimizin acısıyla duygudaşlık yaşamak lazım. 24 saat geçti saldırının üzerinden, 'Giderlerse gitsinler' diyen Cumhurbaşkanı hala bir taziye mesajı yayımlamadı. Her meselede siyasi bir rant söz konusu olduğunda konuşanlar bu meselede susuyorsa işte bu saldırıyı yapanlar kimi zaman bu söylemlerden cesaret alıyor. Sağlık Bakanı net bir tavır sergilemeli. Eğer hekimlere sahip çıkamıyor, hekimlik mesleğinin itibarını koruyamıyorsa istifa etmeli. Bugün bütün şehirlerimizde hekimlerimiz haklı olarak greve gittiler. Onların feryatları bile engellenmeye çalışıldı. İstanbul'da doktorlara müdahale edilmek istendiğinde fenalaşan bir polis memuruna yine bir doktor yardım etti. Gelin hekimlerimizi ve hekimlik mesleğini irade-i itibar ile koruyalım.

"ADALETSİZ SİSTEME SESİMİZİ YÜKSELTELİM"

Üçüncüsü, eğer sağlık sektöründe bir sıkıntı yaşanıyorsa bunun sorumlusu hekimler değil, sistemin kendinde bir sorun varsa sistemin bütün yükünü hekimlerimizin üzerine yıkmayalım. Hekimlerimiz ile hastalarımızı rakip gibi karşı karşıya oturtan ve sistemin bütün yüklerini 5 dakikada bir muayene yapmak zorunda kalan hekimlerimizin üstüne yıkan bu adaletsiz sisteme sesimizi yükseltelim.

Dördüncüsü, hekimlere karşı yapılan şiddetin katalog suçlara alınması doğru bir adımdır. Ama bu korumaz. Suç ortaya çıktıktan sonra, saldırı gerçekleştikten sonra vereceğiniz ceza önleyici olmaz. Hastanelerimizin, sağlık ocaklarımızın hepsinin fiziki şartları gözden geçirilmeli. Hastanelere x-ray cihazları, gerekli güvenlik donanımları sağlanmalı. Güvenlik görevlilerinin silahsız, saldırganların silahlı olduğu bir yerde hekimlerimiz kendilerini nasıl güvende hisseder?

"SAĞLIK MAHKEMELERİ KURULMALI"

Beşincisi, hekimlerimize saldırı konusunda ihtisaslaşmış sağlık mahkemeleri kurulmalı. En ağır cezalar devreye sokulmalı. Dün Dr. Ekrem Karakaya ile yüreklerimiz yanarken bir başka meslek grubuna yapılan saldırı ile sarsıldık. Servet Bakırtaş, bir avukatımız. Mesleğinin gereğini yaparken bir saldırgan tarafından bürosunda katledildi, şehit edildi. Bir toplumda iki büyük değer var, sağlık ve adalet. Bütün bu yaşadıklarımız bir başka olguyu bize gösteriyor; gittikçe yaygınlaşan şiddet ortamı ve iklimi. Buradan bütün toplum kesimlerine, yetkililere çağrıda bulunuyorum. Gittikçe yaygınlaşan şiddet kültürüne ve iklime karşı hep birlikte seferberlik ilan edelim. İlkokuldan başlayarak, ailelerden başlayarak şiddet kültürünün ortaya çıkmasına neden olan her şeyle mücadele edelim. Toplumda barışı, adaleti, hikmeti egemen kılalım. Gün şiddet kültürünü yok etme günüdür. Gün adaleti hakim kılma günüdür."