Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile zeytinliklerde maden çalışmalarının önü açılmış; Çiftçi-Sen, 2 Mart 2022’de yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay, 20 Nisan 2022’de yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu.

AKP milletvekillerinin geçen hafta TBMM’ye verdiği ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde de benzer düzenlemelere yer verildi. Teklife göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılmasına izin verebilecek.

"TEKLİF ANAYASAYA AYKIRI"

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu, bugün konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un zeytinliklerin korunmasına yönelik ‘özel bir kanun’ olduğu, üzerinde değişiklik yapılmak istenilen Maden Kanunu’nun ise ‘genel kanun’ olduğu belirtilerek teklifin Anayasa’ya aykırı olduğu savunuldu.

"3-5 MADEN ŞİRKETİNİN ÖNÜ AÇILIYOR"

Açıklamada, çıkartılacak kanunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması halinde iptal edileceği, kanun teklifinin amacının da yasa iptal edilene kadar 3-5 maden ve enerji şirketinin kârı için zeytin alanlarının talan edilmesinin önünü açmak olduğu öne sürüldü.

"ZEYTİN YASASINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 10. GİRİŞİM"

Açıklamada, zeytinlik alanların talan edilmesinin ‘Zeytini ve Zeytinlik Alanları Koruma Kanunu’na dayanarak birçok kez engellendiği, ancak AKP iktidarları döneminde bu yasayı değiştirmek için 10. kez girişimde bulunduğu hatırlatıldı.

Zeytinin bu toprakların kadim bitkisi olduğu belirtilen açıklamada, “Bu politikaları durdurmak için yaşamdan, emekten, doğadan yana herkesi mücadeleye çağırıyoruz” denildi.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV