DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilik aylığının alt sınırının asgari ücret olmasını isteyerek, "Emeklilere toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunları...

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilik aylığının alt sınırının asgari ücret olmasını isteyerek, "Emeklilere toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunları çözülmelidir" çağrısında bulundu.

DİSK, İstanbul İstanbul İl SGK Müdürlüğü önünde "Türkiye'de Emeklilerin Durumu ve EYT gerçeği" araştırmasını paylaşmak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına DİSK üyeleri, EYT Derneği, DİSK/ Emekli-Sen ve CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldı.Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

"2,6 MİLYON EMEKLİ BU SEFALET GELİRİ İLE YAŞIYOR"

Çerkezoğlu, "Emekliler ve hak sahipleri ciddi bir yoksullukla ve sefalet düzeyinde bir gelirle yüz yüze. En düşük emekli aylık ve geliri alan 2,6 milyonluk yüzde 20'lik dilimin aylık harcanabilir geliri Temmuz 2020 itibariyle 763 TL'dir. Yanlış duymadınız. 2,6 milyon emekli ve hak sahibi bu sefalet geliri ile yaşıyor” dedi.“13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 7 milyon 900 bini, yani yaklaşık yüzde 60'ı asgari ücretin altında aylık ve gelire mahkûm durumda. Bu utanç verici rakamlar yaygın bir emekli yoksulluğu yaratıyor” diyen Çerkezoğlu, “Sosyal güvenlik hakkının ayrılmaz bir parçası olan emeklilik hakkı, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir insan hakkıdır. Yaşamlarının en büyük bölümünde çalışan, emek harcayan insanların yaşlılıklarında insanca bir emeklilik yaşamaları haktır. Ancak ülkemizde hem emeklilik hem de emeklilerin insanca bir yaşam sürmesi giderek zorlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER ARASI GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE

Çerkezoğlu, “Türkiye'de emekli aylık ve gelirleri arasında büyük bir uçurum bulunuyor. Avrupa Birliği İstatistik Birimi (Eurostat) verilerine göre Türkiye emekliler arası gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkedir. Türkiye'de en düşük emekli aylık ve geliri alan emeklilerin ilk dilimi ile en yüksek emekli aylık ve geliri alanlar arasındaki fark 7,5 kattır. Emekliler arası gelir eşitsizliğini gösteren bu rakam Avrupa Birliği'nde ortalama 4,2'dir” dedi.“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği emeklilikte de sürümektedir. Kadınlar emeklilik hakkına da zor erişiyor. İstihdam edilenlerin yüzde 32'si kadınlardan oluşurken, emeklilerin sadece yüzde 19'u kadındır” diyen Çerkezoğlu, “Bugün ülkemizde EYT mağduru sayısı 4 milyon 600 bindir. Bugün yaşa takılmasa emekli olabileceklerin sayısının ise 750 bin ile 1 milyon civarında olduğu ifade edilmektedir. Böylesine önemli bir toplumsal sorunun sadece maliyet üzerinden tartışılması doğru değildir, adil değildir, insani değildir. Emeklilik bir haktır ve bu hakkın kullanılmasını sağlamak ülkeyi yönetenlerin görevidir” ifadelerini kullandı.

"EYT SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ"

Çerkezoğlu taleplerini şöyle sıraladı:“Emekli ve hak sahiplerinin aylık ve gelirleri yaşam koşullarına uygun hale getirilmeli, alt sınırı asgari ücret olmalıdır.Emeklilerin sendikal haklarını kullanmasının önündeki engeller kaldırılmalı, emeklilere toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır.Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorunları çözülmelidir."