AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve 550 bin civarındaki yoklama kaçağı ve bakayaya bedelli askerlik imkanı tanıyan Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi.

Bedelli askerlik düzenlemesi ile Genelkurmay Başkanı'nın emeklilikte yaş haddinin 67’den 72’ye kadar uzatılabilmesini de içeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten faydalanamayan yükümlüler de bedelliden yararlanabilecek.

AKP tarafından hazırlanan 20 maddelik Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda bu gece kabul edilerek yasalaştı.

GENELKURMAY BAŞKANI’NIN YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİĞİ 72 YAŞINA KADAR UZATILABİLECEK

“Mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve harekatlardan elde edilen tecrübenin aktarılması” gerekçesiyle getirilen düzenleme sayesinde; Genelkurmay Başkanı’nın görevi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek. Buna göre, Orgeneral Yaşar Güler’in Genelkurmay Başkanlığı görevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da uzatılabilecek.

YOKLAMA KAÇAĞI DA BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANACAK

Askeralma Kanunu’ndaki bedelli askerlik bölümünde yapılan düzenleme ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin de bu kolaylıktan sağlanabilmesi için de değişiklik yapıldı.

Buna göre, ‘askerliğe elverişli’ kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten faydalanacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar faydalanamayacak.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar, geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaldıkları sürenin her bir ayı için ödenecek tutara ek bedel alınacak.

Genel Kurul’da verilen önerge ile 40000 olan gösterge rakamı 3500 olarak değiştirildi. Buna göre, ek bedel olarak, 3500 gösterge rakamının, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ve yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaldıkları ay sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar alınacak.

DÖVİZLE ASKERLİK ŞARTLARINI TAMAMLAYAMANLAR DA ASKERLİĞİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLACAK

Dövizle askerlik çerçevesinde ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri için veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik çerçevesinden çıkarılanlar da askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu kişilerin, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025'e kadar müracaat etmeleri gerekecek.

Askeri Ceza Kanunu'na eklenen fıkrayla, firar ve izin tecavüzü gibi suçlarla ilgili olarak, hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak.

İki yıl ve üstü üniversite mezunu olan astsubaylara bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilecek. Bu şekilde geriye dönük ödeme yapılmayacak ancak bu durumdaki astsubaylar ile emeklilerine kısmi bir maaş avantajı yaratılmış olacak.

OPERASYONDAKİ UZMAN ÇAVUŞLARA ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ KOLAYLIĞI

Astsubaylığa geçme şartlarına sahip olmasına karşın, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bu yasanın çıkacağı güne kadar geçen sürede icra edilen askeri harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuramamış olan veya seçme sınavına girememiş olanlara da, şartları taşımaları koşuluyla geçen süre kadar süreyi başvuru hakkı sürelerine ilave edilecek.