Baro genel kurullarının 1 Aralık’a ertelenmesine karşı Ankara Barosu’nun “yürütmeyi durdurma” davası reddedildi. Baro, karara itiraz etti.

Baro genel kurulları, İçişleri Bakanlığı’nın “sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklere 1 Aralık'a kadar izin verilmemesi” genelgesi sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararlarla ertelendi. Ankara Barosu, genel kurulların ertelenmesi işleminin “açıkça hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma davası açtı.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Mahkemenin verdiği kararda, şu ifadeler yer aldı: “İdari mahkemelerin, idari işlerin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.” Ankara Barosu, kararı resmi Twitter hesabından paylaşarak,  karara itiraz edildiğini duyurdu.