Avrupa Konseyi, yapay zeka düzenlemeleri için küresel standart oluşturma potansiyeline  Yapay Zeka Yasasını onayladı. Bu yasa, güvenli ve güvenilir yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesini teşvik edip AB vatandaşlarının temel haklarını korumayı amaçlıyor.

Yasa, farklı yapay zeka türlerini riske göre kategorize ediyor ve yüksek riskli sistemler için sıkı gereklilikler getiriyor.

Manipülasyon ve sosyal skorlama gibi kabul edilemez riskler taşıyan yapay zeka uygulamalarını yasaklıyor. Belçika Devlet Bakanı Mathieu Michel, bu yasanın Avrupa’da inovasyonu artırırken güven, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemini vurguladığını belirtti. Yasada askeri alanlar için kullanılacak olan yapay zekalara muafiyet tanındığı da belirtildi.