Okulların açılması ve eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yüksek enflasyondan en çok etkilenen kesimlerin başında çocukların olduğu ortaya çıkmıştı. Öğrencilerine üniforma almak bir yana beslenme çantasını dahi dolduramayan aileler endişeli.

BİNLERCE KÖYÜMÜZ CEHALETİN KÖR KUYUSUNDA

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi yaptığı açıklamada taşımalı eğitim kılıfı ile okulsuzlaştırılan binlerce köyümüz cehaletin kör kuyusunda çaresiz bırakılıyor diyerek eğitim sistemine eleştirilerde bulundu; “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başlarken çocuklarımız yolsuzluk ve ekonomik kriz kaynaklı açlık ve sefaletle birlikte yıllardır sistematik olarak dinselleştirilen Eğitim Sisteminin yarattığı cehaletin pençesinde kıvranıyor. Aslında Sosyal Devlet’in başat görevi ise de, milyonlarca anne baba evlatlarının beslenme, barınma ve giyinme gibi en temel gereksinimlerini karşılayamıyor. Yavrularımız doğru ve sağlıklı beslenemiyor, bedensel ve zihinsel gelişmeleri köreliyor. Taşımalı Eğitim kılıfı ile okulsuzlaştırılan binlerce köyümüz cehaletin kör kuyusunda çaresiz bırakılıyor. 12 yıllık kesintisiz eğitimi katleden bilim dışı 4+4+4 sistemi ile geleceğimiz karartılıyor. Üniversite sınavlarında 40 Matematik sorusundan ancak 7’si, 18 Fen sorusundan sadece 2’si doğru yanıtlanabilirken Türkçe okuduğunu anlamada 72 ülke arasında 54. sırada sürünüyoruz. Ulusal çapta yapılan bir araştırmada ise çocuklarımızın % 66’sının okuduğunu anlamadığı saptanıyor. Bu vahim tablo; ihaleler ve teşviklerle ihya ettiği kimi şirketlerin trilyonluk vergi borçlarını bir kalemde silerken öğrencilerimize günde bir öğün yemeği çok gören AKP İktidarının eseridir.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE SİYASET KURUMUNA ELEŞTİRİ; “Görevinizi adınızdaki “MİLLİ” sıfatına uyarak yapınız!”

Genel Merkezden yayınlanan açıklamada çağ dışı yapılanmalara karşı sessiz kaldığını iddia ederek siyaset kurumunu eleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelikse sert eleştirilerde bulundu; “Hal bu iken, görevi çocuklarımızın dünya çocukları ile yarışabilecekleri bilimsel bilgi ile donatılmalarını sağlamak olan Milli Eğitim Bakanlığı, Laik Cumhuriyet düşmanı kimi tarikat-cemaat vakıf ve dernekleriyle protokoller imzalıyor, Değerler Eğitimi dediği, ÇEDES adı verdiği bilim dışı uygulamalarla okullarımıza imamlar, vaizler atıyor, sarıklı cübbeli, çarşaflı peçeli kişilerin eğitimci sıfatıyla körpe beyinlere rol model olarak sunulmasına olanak sağlıyor. Siyaset kurumunun devlete ve topluma musallat olan bu çağ dışı yapılanma ve uygulamalara tepkisizliği ise yürekleri yakıyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Milli Eğitim Bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz;

- Ulusumuzun ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın Atatürk ışığında bilimsel bilgi ile eğitilmesinden sorumlu olduğunuzu unutmayınız!

- Görevinizi adınızdaki “MİLLİ” sıfatına uyarak yapınız!

- Milli Eğitim Temel Kanunu esaslarının yok sayılmasına, çiğnenmesine izin vermeyiniz!

- Eğitim Sistemimizi dinselleştiren ÇEDES benzeri uygulamalara derhal son veriniz!

- Diyanet İşleri Başkanlığı ile tarikat ve cemaat vakıf ve derneklerini bakanlığınızdan uzak tutunuz!

- 4+4+4 ve Taşımalı Eğitim yanlışlarından bir an önce dönüp köy okullarını açınız, 12 yıl kesintisiz, ücretsiz, laik ve bilimsel Eğitim Sistemini hayata geçiriniz!”