Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Dedeoğulları Ailesi'nden 7 kişinin katledilmesine ilişkin soruşturmada yetki belgesiyle avukatların dosyadan bilgi belge alıp alamayacağı konusunda Adalet Bakanlığından görüş istedi. Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre savcılığa Anayasa'nın 138'inci maddesini anımsatan Adalet Bakanlığı, yargı yetkisinin kullanılma alanına giren konularda görüş bildiremeyecekleri yanıtını verdi.

Konya'nın Meram ilçesinde komşu olan Keleş ve Altun aileleri, daha önce husumetli oldukları Karslı Dedeoğulları'nın evine 12 Mayıs 2021 tarihinde saldırıda bulunmuş ve aile bireylerini linç etmek istemişti. Bu olaydan 2,5 ay sonra ise 30 Temmuz 2021 tarihinde Mehmet A. adlı saldırgan, Dedeoğulları Ailesi'nin evini basarak 7 kişiyi öldürmüştü. Soruşturma kapsamında saldırganın arasında bulunduğu toplam 13 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma sürerken Dedeoğulları Ailesi'nden geride kalan Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Abdurrahman Karabulut, hukuki destek için dosyada birçok avukata yetki belgesi verdi. Yetki belgesi olan avukatlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden dosyayı inceleme taleplerini savcılığa iletti.

SAVCILIK "ETNİK BOYUT" DİYEREK BAKANLIKTAN GÖRÜŞ İSTEDİ

Ancak soruşturmayı yürüten Konya Cumhuriyet Savcılığı, 2 Eylül 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne yazı göndererek görüş istedi. Yazıda, olayın kamuoyuna mal olmuş hassas bir soruşturma olduğu belirtilerek "Konunun etnik boyuta taşınma gayretinin olduğu, dosyadaki bilgi ve belgelerin bu amaçla kullanılma ihtimalinin bulunduğu görülmektedir" denildi.

Dosyaya yetki belgesi sunan tüm avukatların UYAP'a taraf vekili olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği, UYAP'tan dosya inceleme taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği, belge örneği alıp alamayacakları hususunda tereddüt hasıl olduğu aktarılan yazıda, bu konuda Adalet Bakanlığından görüş istedi.

BAKANLIK YARGI BAĞIMSIZLIĞINI HATIRLATTI

21 Eylül 2021 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığına yanıt gönderen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ise "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 ve 138'inci maddeleri ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38'inci maddesi gereğince yargı yetkisinin kullanılma alanına giren konularda Bakanlıkça görüş bildirilmesi mümkün değildir" dedi.

Yazıda, sorunun kanun ve yargı yoluyla çözümlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği bildirildi.

ANAYASA NE DİYOR?

Bakanlığın işaret ettiği Anayasa'nın 9'uncu maddesinde "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır" hükmünü, 138'ini maddesinde ise "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz" hükmü düzenleniyor.