Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmasına göre, toplumun 4'te 3'ü yolsuzlukların arttığını düşünüyor. Yüzde 85'i ise ihalelerde yolsuzluk yapıldığı fikrine sahip.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin KONDA Araştırma Şirketi aracılığıyla 14-17 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 bin 780 kişinin katılımıyla yaptığı "Türkiye'de Yolsuzluk: Neden? Nasıl? Nerede?" araştırmasının sonuçları yayınladı. Katılımcıların 4'te 3'ü yolsuzlukların arttığını düşünüyor. Hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 27'de kaldı.

Gözden kaçırmayın

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları AKP'yi tedirgin etti, art arda açıklamalar geldi: "FETÖ istedi, Kılıçdaroğlu yaptı" Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları AKP'yi tedirgin etti, art arda açıklamalar geldi: "FETÖ istedi, Kılıçdaroğlu yaptı"

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, 6 yıl aradan sonra "yolsuzluk" üzerine tekrar böyle bir araştırma yaptıklarını belirtti.

SON 2 YILDA YOLSUZLUĞUN ARTTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırmada şu başlıklara yer verildi:

“Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü yolsuzluğun son iki yılda arttığını düşünürken, yalnızca yüzde 16’sı bu yargıya katılmıyor. Bu oran toplumun, ülkenin kurumlarına karşı ciddi bir güven bunalımı içerisinde olduğunu gösteriyor. 2016 yılında yapılan araştırmada toplumun yüzde 55'i yolsuzluğun arttığını düşünürken 5 yıl içinde bu oranın yüzde 20'ye yakın artması bu konuda olumsuz yöndeki algının ciddi bir şekilde pekiştiğini ortaya koyuyor.

AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 44'Ü SON 2 YILDA YOLSUZLUĞUN ARTTIĞI GÖRÜŞÜNDE

Siyasi parti tercihi, eğitim durumu faktörlerine göre yolsuzluk algısında farklılık ortaya çıkıyor. Muhalefet seçmenlerinin neredeyse tamamı yolsuzluğun arttığını düşünürken, AKP seçmeninin yüzde 44'ü, MHP seçmeninin yüzde 63'ü de yolsuzluğun arttığı görüşünde. CHP seçmeni arasında bu yargıya katılanların oranı yüzde 97, İYİ Parti seçmeleri arasında yüzde 91, HDP seçmenler arasında ise yüzde 92.

YÜZDE 60 HÜKÜMETİ YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE BAŞARISIZ BULUYOR

Toplumun yüzde 60’ı ‘Hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı buluyorum’ yargısına katılmadığını söyledi. Sadece yüzde 27’si hükümeti başarılı bulduğunu belirtti. 2016 yılında yapılan araştırmada toplumun yüzde 39'u ‘Hükümetin yolsuzlukla mücadele çabalarını etkisiz buluyorum’ derken bugün hükümetin başarılı olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 60’a çıkmış durumda.

EĞİTİM DURUMU ARTTIKÇA, HÜKÜMETİ YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE BAŞARILI BULANLARIN SAYISI AZALIYOR

Hükümetin yolsuzlukla mücadele başarısı değerlendirmesinde parti tercihleri ve eğitim durumu etkili oldu. Eğitim durumu arttıkça hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı bulanların oranı azalıyor. Lise altı eğitim seviyesindekilerin yüzde 32’si hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı bulurken, lise mezunları arasında bu oran yüzde 23, üniversite mezunları arasında ise yüzde 20. Parti tercihlerine göre bakıldığında ise AKP seçmeninin yüzde 61’i ‘Hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı buluyorum’ yargısına katılırken, MHP seçmeninin sadece yüzde 40’ı bu yargıyı destekledi. İktidar seçmeni, son 2 yılda yolsuzluğun arttığı görüşüne yakınken, soru hükümetle ilgili sorulduğunda görüşlerinde değişiklik yapması ülkedeki kutuplaşmayı gösteriyor.

KAMU KURUMLARINDA YOLSUZLUK VAR

Araştırmaya katılanların iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın büyük bölümü kamu kurumlarında yolsuzluk olduğu yönünde görüş bildirdi. CHP seçmeninin yüzde 89’u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 87’si kamu kurumlarında yolsuzluk olduğu algısına sahipken HDP seçmeninde bu algıya sahip olanların oranı yüzde 80. Bu oran AKP için yüzde 59 iken MHP’de yüzde 68.

YÜZDE 85 İHALELERDE YOLSUZLUK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Muhalefet partileri seçmenlerinin neredeyse tamamı ihale işlemlerinde yolsuzluk olduğunu düşünüyor. CHP seçmenini yüzde 94’ü, HDP seçmeninin yüzde 95’i, İYİ Parti seçmenininse yüzde 93’ü ihale işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı algısına sahip. Bu algıya sahip olanlar AKP seçmeninin yüzde 72’sini, MHP seçmeninin yüzde 78’ini oluşturuyor.”