Kurban ibadeti, kişinin Allah’a şükrünü ifade etmesi ve ihtiyaç sahipleri ile rızkını paylaşması bakımından toplumsal faydası olan ibadetlerden biridir. Nitekim Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların etleri yoksula, yetime, öğrenciye, yaşlıya ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılır. Kurban kesimi Hanefi mezhebinde vacip, diğer 3 hak mezhepte ise sünnettir. Nisap miktarınca mala sahip olan Müslümanların kurban kesmeleri tavsiye edilir.

Kurbanın bereketini hissetmek, ihtiyaç sahipleri ile bir olmak ve onların yüzlerini güldürmek isteyip de maddi durumu sebebiyle kurban alımı yapamayan hayırseverler ise daha cüzi miktarlar ile kurban bağışı yapabilirler.

Kurban-1

Kurban Bağışı Nedir?

Kurban bağışı, kurban kesim ve dağıtım işlemlerini vekalet vererek bir dernek, vakıf yahut kişiyi devretme işlemine denir. Kurban bağışı genellikle yurt içinde kurban fiyatlarının artmasından dolayı kurban hissesine giremeyen yahut küçükbaş hayvan alamayan hayırseverlerin çoğunlukla yurtdışına bağış yaparak kestirdiği kurbanlar için yapılır.

Kişi, kurbanın bereketinden ve paylaşmanın mutluluğundan istifade etmek istediği halde bunu karşılayacak maddi güce sahip değilse yahut kurbanını Afrika gibi ihtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu bölgelerde kestirmek istiyor ise kurban bağışında bulunur. Kurban bağışı, dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kabul edilir.

Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Kurban bağışı; dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma prensiplerine göre değişiklik göstermektedir. Fakat neredeyse sivil toplum kuruluşlarının tamamı internet üzerinden, telefon ile ve nakdi olarak elden bağış kabul etmektedir.

Kurban bağışı yapmak isteyen kişi, öncelikle bağış yapacak güvenilir bir kişi yahut kurum bulmak durumundadır. Burada dikkat edilecek husus ise bağış yapılacak kurumun geçmiş tecrübesi ve bağışçıya vereceği güvendir.

Vuslat Derneği kurban bağışı kabul eden derneklerin başında gelmektedir. Dernek, 22 yıllık tecrübesi ile bağışçılarından vekalet alarak yurt dışında kesim ve dağıtım yapmaktadır. Dernek, kurban kesim görüntülerini de bağışçılarına teslim ederek tam güven sağlamaktadır.

Kurban2

Kimler Kurban Bağışı Yapabilir?

Kurbanını bağış yolu ile kestirmek isteyen her Müslüman kurban bağışı yapabilir. Bir ibadetin yerine getirilmesi için gerekli olan ilk şart akıl sahibi olmaktır. Bununla birlikte ergenlik çağına girmekle de Allah’ın emrettikleri ile mes’ul olma durumu başlar. Kurban mala dayalı bir ibadet olduğundan nisap miktarınca mala sahip olan kişiler sorumludur. Zikredilen şartları sağlayan her Müslüman kurban bağışı yapabilir.

Vuslat Derneği’ne kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, derneğin vuslat.org.tr web sitesine girerek online bir şekilde bağışlarını gerçekleştirebilir, detaylı bilgi alabilirler. Bununla birlikte derneğin 0212 659 28 80 numaralı Çağrı Merkezi hattını arayarak da hem bağış yapabilir hem bilgi alabilirler. Derneğin banka hesaplarına da transfer yolu ile bağış yapabilirler.

Vuslat Derneği tüm bu süreci kayıt altına almakta ve kurban kesim anlarını video ile bağışçılarına göndermektedir. Kurban bağışında bulunmak isteyen Müslümanlar Vuslat Derneği’nin 2024 yılı kurban hissesi için belirlediği 2.900 TL’yi bağış yaparak kurban hissesine sahip olabilir. Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının ihtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu bölgelerinde kurbanını kestirebilirler.