YÖK raporuna göre; Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması’nda 2018’de bölgesel sıralaması 67 olan Boğaziçi Üniversitesi, 2021’de 167’ye kadar geriledi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun, 2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla 'kayyım rektör' tartışmaları başladı.

Hem öğrenciler hem de akademisyenler bu atamaya karşı çıkarken; uzun süren eylemlerin ardından Bulu, 15 Temmuz 2021’de yine Erdoğan’ın imzasıyla görevinden alındı. Bulu’nun ardından vekâleten rektörlük görevine atanan Naci İnci, 21 Ağustos’ta asaleten rektör oldu.

Bulu’ya karşı başlayan 'kayyım rektör' eylemleri, İnci’yle beraber de sürdü. Bu süreçte bazı öğretim üyeleri Boğaziçi’nden uzaklaştırılırken akademik yeterlik tartışmaları beraberinde geldi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göreYÖK’ün hazırladığı 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme 2022' raporu da tartışmaları doğruladı. Rapora göre, Boğaziçi Üniversitesi önemli değerlendirme parametrelerinde geriledi.

En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 2020’de 621 iken 2021’de 580’e düştü. Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’na göre 2018’de bölgesel (Asya) sıralaması 67 olan Boğaziçi, 2019’da 88’e, 2020’de 138’e, 2021’de 167’ye kadar geriledi.

Eğitim Sen: Birçok öğrenci yemek yemeden gününü tamamlıyor Eğitim Sen: Birçok öğrenci yemek yemeden gününü tamamlıyor

Boğaziçi’nin, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na göre de bölgesel (Asya) sıralaması 2021’de 189’a düştü. Boğaziçi, 2018’de 113. sıradaydı.

Rapora göre Boğaziçi’nin Ar-Ge’ye harcadığı pay da azaldı. Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı 2020’ye göre yüzde 16.07’den 12’e inerken Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı da yüzde 43.07’den yüzde 11’e düştü. Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı da 114’e kadar geriledi.