Site yönetiminin aidat borcu nedeniyle aldığı sayaç sökme yaptırımı Yargıtay'dan döndü.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgelerinde adı geçen Sıtkı Ayan, ABD'nin yaptırım listesine girdi Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgelerinde adı geçen Sıtkı Ayan, ABD'nin yaptırım listesine girdi

Kat maliklerinden aidatları tahsil edemeyen site yönetimi, genel kurulda ilginç bir karar aldı.

Aidatını iki ay ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı. Kararın yasalara aykırı olduğunu öne süren bir site sakini, 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ilişkin kararın iptaline karar verilmesi için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. 

Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Site yönetimi, mahkeme kararına itiraz edince devreye Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda şu cümlelere yer verildi; 

"Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi."