Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, AYM'nin hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulan TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararına uyulmamasına ilişkin yapılan itirazla ilgili kararının gerekçesi belli oldu. 

T24'ün haberine göre kararda, itiraza konu bir mahkeme kararı bulunmaması nedeniyle 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmedildi.

2 ÜYE ŞERH DÜŞTÜ

Dairenin 2 üyesi ise bu karara “Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirdi” diyerek muhalefet şerhi düştü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay dosyasında AYM’nin ihlal kararına uyulmamasına karar vermiş ve AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

Muhalefet şerhlerinde, Anayasa ve yasalara atıfta bulunan iki üye, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararı istinaf mahkemesince onandıktan sonra temyiz edilmiş, sanık temyiz aşamasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, bu aşamada mahkumiyet hükmü Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmıştır. Hükmün onanmasından sonra Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu sonuçlandırarak, başvurucunun seçilme ve siyaset yapma, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğini kabul etmiş, ihlalin ortadan kaldırılması, yeniden yargılama yapılması, infazın durdurulması, tahliyenin sağlanması, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiştir.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi karan doğrultusunda ihlali ortadan kaldırmak üzere, yargılamanın yenilenmesine karar vermesi gerekirken, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiş ve denetim muhakemesi yapmakla görevli Yüksek Dairece itiraza konu karar verilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirdi. Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle itirazın kabulü ile Yargıtay 3. Ceza Dairesinin itiraza konu kararının kaldırılması gerekir. Sayın çoğunluğun karar vermeye yer olmadığı yönündeki kararına muhalifiz."