Peki durum dünyayla kıyaslandığında nasıl? Türkiye'deki antidepresan kullanımı ve mutluluk verilerini dünyayla karşılaştırdığımızda veriler karamsar bir tablo çizmiyor. Mutlulukta dünyada son 10 yıldaki oranlarla 79. olan Türkiye, OECD ortalamasının altında antidepresan kullanıyor. Ancak verilerin gösterdiği bir gerçek var: Antidepresan kullanımı artıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlediği grup toplantısında Türkiye'nin bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyduğunu belirtmiş ve ilgili yasa teklifinin yakın zamanda Meclis'e sunacaklarını söylemişti. Söz konusu yasanın arifesinde Türkiye'de antidepresan kullanımını ve halkın mutluluk düzeyini derledik. Dünya Mutluluk Araştırması 2018 verilerine göre Türkiye, mutlu olmamakla birlikte mutsuz da değil. Türkiye halklarına 2008-2017 döneminde "yaşamlarından ne kadar memnun oldukları" sorulduklarında, 0 ila 10 arasında skalada ortalama 5,33 puan vermiş. Bu değerin araştırmanın son yapıldığı 2017 yılında 5,61 çıktığını görüyoruz. Yani Türkiye halkları OHAL'in yaşandığı 2017 yılında son 10 yıldaki en "halinden memnun" dönemini yaşamış. 

TÜRKİYE MUTLULUKTA ORTALARDA

Türkiye, araştırmada verileri bulunan 162 ülke arasında ise son 10 yıldaki ortalama mutluluk seviyesinde 5,31 değeri ile 79'uncu sırada yer alıyor. Türkiye, 2017'de ise 5,61 puan ile 74'üncü sırada. Son 10 yıldaki ortalama seviyelerine baktığımızda en mutlu ve en mutsuz 10 ülke ve dünya mutluluk ortalamalarındaki değişim ise şu şekilde yansıyor: 

DÜNYADAKİ ORTALAMA MUTLULUK DÜZEYİ YATAY SEYREDİYOR

Veriler bize dünyadaki ortalama mutluluk seviyesinin son 10 yılda ciddi şekilde değişmediğini gösteriyor. Dünya depresyon haritasına baktığımızda da karşımıza ilginç veriler çıkıyor. Dünyadaki en mutlu nüfusa sahip ülkeleri arasında 10'uncu sırada olan Avustralya'nın aynı zamanda en fazla depresyon tanısı konulan ülkeler sıralamasında da yine 10'uncu sırada olduğunu görüyoruz. Türkiye ise en fazla depresyon tanısı konulan 74'üncü ülke.

KADINLAR DAHA ÇOK DEPRESYONA GİRİYOR

Mutluluk endeksinde yukarıda olan batılı ve kuzeyli ülkelerin depresyon tanısında da nispeten yukarıda olduğunu görüyoruz. Ancak kuzeyli ülkelerin depresyon tanısında 'rakibi' olarak mutluluk endeksinin alt basamaklarındaki orta Afrika ülkeleri çıkıyor. 2016 yılında dünyada 268 milyon insanın depresyon yaşadığı sanılıyor. Depresyon tanısı konulan hastaların belirgin şekilde daha büyük bölümü kadın. Bu bilgiye istisna olan tek bir ülke yok. 

MUTLULUK VE DEPRESYONLA ANTİDEPRESAN KULLANIMI ARASINDA KORELASYON YOK

Peki bu mutluluk ve depresyon seviyeleri antidepresan kullanımına nasıl yansımış? Antidepresan kullanımıyla ilgili en uzun süreli ve sağlam veri seti ise OECD ülkelerine ait. OECD Stat'ta yer alan antidepresan kullanımlarını ülkelerin mutluluk endeksindeki sıralamalarına göre dizdiğimizde ilginç bir şekilde karşımıza net bir korelasyon çıkmıyor. Mutluluk endeksinde dünya genelinde yedinci olan İzlanda, OECD ülkeleri içinde en fazla antidepresan reçetesi yazılan ülke. 

TÜRKİYE'DE ANTİDEPRESSAN KULLANIMINDA CİDDİ ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin son yıllarda antidepresan kullanımında ciddi artış gözlemlenmekte. Türkiye'de 2008-2016 dönemindeki artış yüzde 47,48 seviyesinde olurken OECD ortalamasındaki artış yüzde 21,93 seviyesinde kalmış. Ancak Türkiye'de antidepresan kullanım miktarı günlük 1000 kişi başına 41 doz ile hala OECD ortalaması olan 61,78 dozun altında:  Tablo açıkça ortaya koyuyor ki depresyon tanısı konulma sıklığı her yıl sınırlı da olsa hem Türkiye'de, hem de OECD ülkelerinde azalmış. Öte yandan depresyon tanısı azalırken antidepresan kullanımı ciddi şekilde yükseliyor.