Haber: Fatoş Erdoğan

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, uluslararası hukuk kurumlarından gelen temsilcilerle İstanbul Barosu Galata Kültür Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇHD İstanbul Şubesi, ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı ile üyesi Av. Barkın Timtik’in 15 Eylül 2021 tarihinde; yine üyesi Av. Oya Aslan’ın bugün görülenen  tutuklu olarak yargılandıkları dosyaların duruşmalarını takip etmek ve meslektaşlarını bulundukları hapishanelerde ziyaret etmek için  İtalya, İsviçre, İspanya, Almanya, Belçika, Norveç, Hollanda ve Fransa’nın çeşitli Baroları ve hukuk kurumlarından gelen meslektaşlarıyla  yargılamalara dair gözlemlerini paylaştıkları bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Uluslararası arası heyet adına basın metnini Angeles Chinarro okudu. Metnin Türkçe halini ise Av. Oğuzhan Topalkara okudu.

"ODAKLANILAN ANA MESELE ADİL YARGILAMA"

Türkiye'de avukatlara karşı yürütülen mevcut kitlesel davaları izlemek ve gözlemlemek amacıyla 15 Eylül-20 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da faaliyet gösteren hukuki Araştırma Heyeti tarafından yayınlanan basın açıklamasında, avukatlık mesleğine yönelik baskılara dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası örgütleri, baroları ve Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi'ni (CCBE) temsil eden, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsviçreli yaklaşık 30 avukat, Türkiye'de avukatlara karşı yürütülen kitlesel davaları izlemek ve gözlemlemek üzere 15-20 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da faaliyet gösteren Araştırma Heyeti'ne katıldı. Araştırma Heyeti katılımcıları iki duruşmayı gözlemledi, Edirne, Kandıra ve Silivri yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu bulunan avukatları ziyaret etti ve İstanbul Barosu başkanı, savunma mensupları ve Türkiye'deki diğer avukatlarla toplantılar yaptı.

Halen, avukat örgütü Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyelerine karşı yürütülen ve 28 avukatının terör örgütü üyesi olmakla suçlandığı çeşitli davalar bulunmaktadır. Sanıklardan bazıları halihazırda hüküm giymiş ve hapis cezasına çarptırılmışken, diğerleri hala hüküm öncesi gözaltında tutulmaktadır. Söz konusu avukatların tamamı, mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerinden kaynaklanan iddialarla mahkum edilmiş veya kendilerine suç isnat edilmiştir. Avukatların Rolüne Dair BM Temel Prensiplerini ihlal edecek şekilde, öncelikle müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilmekte ve ikinci olarak, insan hakları ile ilgili kamuoyu tartışmalarına katılma hakkını da içeren ifade özgürlükleri sınırlandırılmaktadır. Araştırma Heyeti'nin odaklandığı ana mesele adil yargılanma standartlarına uyulup uyulmadığını belirlemekti. Gözlemler ve sonuçlar hakkında ayrıntılı bir rapor daha sonra hazırlanacaktır.

baro4 (1)

"F TİPİ CEZAEVLERİNDEN KOŞULLAR ÇOK AĞIR"

Yargı duruşmaları ile ilgili olarak savunma açısından en önemli konular, bir yandan Selçuk Kozağaçlı'nın, Barkın Timtik'in ve Oya Aslan'ın duruşma öncesi tutukluluk hallerinin sona erdirilip serbest bırakılmaları, diğer yandan da özellikle var olduğu iddia edilen delillere tam erişim sağlanması başta olmak üzere delil toplanma süreciydi. 15 Eylül tarihinde, 148 avukattan oluşan savunma ekibinin arasında 10 baro başkanı da yer almaktaydı. Baro başkanlarının, kısa ve öz ama ikna edici açıklamalarına göre, sanıklar hakkındaki iddialar aracılığıyla, avukatlık mesleğinin kendisi yargılanmaktadır. 10 baro başkanı, Türkiye'de halen yürürlükte olan keyfi yargı sisteminin de bir gün mahkemenin kendisine karşı dönebileceğini hatırlattıktan sonra, mahkemeyi adil bir yargılamanın yürütülmesini sağlayarak ve sanıkların duruşma öncesi tutukluluk hallerine son vererek 'tarih yazmaya' çağırdı.

Gözlemciler, F tipi ve yüksek güvenlikli cezaevlerindeki koşulların, özellikle diğer kişilerle temas kurma hakkı da dahil olmak üzere temel hakların orantısız bir şekilde azaltılmış olması nedeniyle özellikle ağır olduğunu tespit ettiler. Bu ağır koşullar Covid-19 sebebiyle daha da ağır bir hale gelmiş bulunmaktadır.

"MESLEKİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRDİKLERİ İÇİN SUÇLANIYORLAR"

ÇHD üyesi avukatlara karşı açılan davalar, Türkiye'de avukatlara karşı saldırı ve onların müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi ile ilgili daha geniş bir uygulamanın bir parçasıdır. Avukatlar, mesleki görevlerini yerine getirdikleri için haksız yere suçlanmakta ve kovuşturulmaktadır. Bu özellikle siyasi açıdan hassas davalar için geçerlidir.  Gözlemcilere göre, gözlemledikleri davalarda adil yargılanma standartlarına uyulmamaktadır. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. 

Bu nedenle, sırf avukatlık görevi ve faaliyetlerini yerine getirdikleri ve/veya ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için hapsedilen tüm avukatların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.  Adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere hukukun üstünlüğünün temel ilkelerini savunmada ısrar etmeye devam edeceğiz. 

Avukatlar için Avukatlar'ın (Lawyers for Lawyers) başkanı Irma van den Berg'in çok yerinde bir şekilde belirttiği gibi: 'Avukatlar hukukun üstünlüğünü savunmada ve insan haklarının korunmasını sağlamada temel bir rol oynamaktadır. Türk devleti onların soruşturmaya uğramalarını teşvik etmek yerine, onları korumalıdır.'"

Temsil edilen kuruluşlar şu şekilde: 

*Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA-IROL)

*Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE)

*Avrupa Demokrat Avukatları (AED)

*Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları Avukatları Birliği (ELDH)

*Avrupa Ceza Hukuku Barosu

*Uluslararası Risk Altındaki Avukatlar Gözlemevi (OIAD)

*Özgür Avukatlar Derneği (ALA)

*Demokrasi İçin Avukatlar Sendikası (SAD)

*Fransa Avukatlar Sendikası (SAF)

*Avukatlar için Avukatlar

*Sınır Tanımayan Savunma - Dayanışma İçindeki Avukatlar (DSF-AS)

*Fransa Baro Başkanları Birliği

*Büyük Batı Birliği

*Rennes Barosu (Fransa)

*Bordeaux Barosu (Fransa)

*Hauts de Seine Barosu (Fransa)

*Belçika Fransızca ve Almanca Konuşan Avukatlar Baroları Birliği (OBFG/Avocats.be)

*Brüksel Barosu (Fransızca konuşan avukatlar) (Belçika)

*Liège-Huy Barosu (Belçika)

*Justis Avukatlar Grubu 

*Berlin Barosu (Almanya)

*Alman Yeni Hakimler Birlikleri - uluslararası bölüm

*İsviçreli Demokrat Avukatlar

*İtalyan Ceza Daireleri Birliği (UCPI)

*Norveç Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi 

Açıklamayı yapan kuruluşlar şöyle: 

*Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA-IROL)

*Avrupa Demokrat Avukatları (AED)

*Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları Avukatları Birliği (ELDH)

*Özgür Avukatlar Derneği (ALA)

*Demokrasi İçin Avukatlar Sendikası (SAD)

*Fransa Avukatlar Sendikası (SAF)

*Avukatlar için Avukatlar

*Sınır Tanımayan Savunma - Dayanışma İçindeki Avukatlar (DSF-AS)

*Bordeaux Barosu (Fransa)

MİT Başkanlığında devir teslim MİT Başkanlığında devir teslim

*Belçika Fransızca ve Almanca Konuşan Avukatlar Baroları Birliği (OBFG/Avocats.be)

*Brüksel Barosu (Fransızca konuşan avukatlar) (Belçika)

*Liège-Huy Barosu (Belçika)

*Justis Avukatlar Grubu (Belçika)

*Berlin Barosu (Almanya)

*Alman Yeni Hakimler Birlikleri - uluslararası bölüm

*İtalyan Ceza Daireleri Birliği (UCPI)