Türk Tabipleri Birliği, aşılamaya dair kaygılara yanıt veren, Covid-19'a karşı aşılamayı teşvik eden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşamak ve yaşatmak için aşılanalım" mesajı verildi.

Türk Tabipleri Birliği, bağlı tüm tabip odalarının katılımıyla İstanbul Tabip Odası'nda bir basın toplantısı yaptı. Covid-19 pandemisine karşı yürütülen aşı çalışmalarına destek vermek ve aşı tedirginliğine karşı bilgilendirme yapmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, TTB'nin önerileri ve taleplerini açıklandı.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı. Merkez Konsey üyeleri ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip basın toplantısında yer alırken, diğer tabip odaları toplantıya zoom üzerinden katıldı. "Covid-19'un aşı ile önlenebilir bir hastalık olduğu" vurgulanan açıklamada, yaşamak ve yaşatmak için aşı olma çağrısı yapıldı.

AŞILAMADA EKSİK TUĞLA KALMAMALI 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr Şebnem Korur Fincancı, "Durum oldukça ciddidir ve kaybedilecek zaman yoktur!" diyerek, aşılama kapsayıcılığının yüzde 80-85’in üzerinde gerçekleştirilmesiyle bulaş zincirinin kırılması gerektiğini vurguladı. TTB olarak öncelikle aşı yaptırarak kendi ve toplumun sağlığına katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarını sunduklarını ifade eden Fincancı, "Halkımızı kendi yaşamlarını korumaları için, hastalık etkenini ailesine, sevdiklerine, çalışma arkadaşlarına, sokakta, otobüste, metroda rastladıklarına, komşularına bulaştırmamaları için aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı her şeyden önce sizin sağlığınız için vazgeçilmezdir. Aşı hastalıktan koruma yanında toplumsal bir sorumlulukla ortaklaşma ve dayanışma davranışıdır. İmece usulü ile salgınlara karşı yıkılmaz bir koruma duvarı inşa etmektir. Bu duvarın işlev görebilmesi için de eksik tuğla kalmaması gerekir." diye konuştu.

"TEREDDÜT, İLGİSİZLİK YA DA OLUMSUZ YAKLAŞIMLAR BİLİMDIŞIDIR"

Yoğun bakımlarda yatan ya da pandemi nedeniyle kaybedilen hastaların tamamına yakınının aşısız veya aşılaması tamamlanmamış kişiler olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşılamanın koruyuculuğuna ilişkin onlarca veri varken hala aşıya karşı bir tereddüt, ilgisizlik ya da olumsuz yaklaşımların olması tümüyle bilimdışıdır. Pandeminin ulaştığı küresel boyutu ve ülkemizde yarattığı yıkımı göz önünde bulundurarak, bu olanağı kullanmıyor olmak toplumsal bir varlık olan yurttaşın sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Çünkü hepimiz yaşama karşı sorumluyuz ve bir arada yaşamak, bir arada olduğumuz bilinciyle davranmayı, yurttaşlık bir diğerini de gözeten bir dayanışmayı gerektirir." "Kaygı da virüs gibi bulaşır" diyen Prof. Dr. Fincancı, açıklamaında unvanları ne olursa olsun aşı karşıtı komplo teorilerine değil bilime ve bilim insanlarına güvenilmesini istedi. 

SGK’nın ödemediği ithal kanser ilacı için mahkemeden karar SGK’nın ödemediği ithal kanser ilacı için mahkemeden karar

"TEREDDÜTÜ GİDERMEK DEVLETİN GÖREVİ"

Türk Tabipleri Birliği, iktidara ve Sağlık Bakanlığı’na da aşılama süreci ile ilgili çağrı ve önerilerde bulundu. "Aşıya yönelik her tür tereddüdün giderilmesi ve sağlıklı bilgi kaynaklarının oluşturulması devletin görevidir, bilgi eksikliği doğru kampanyalar ve çalışmalar ile giderilmelidir" diyen Prof. Dr. Ficancı, toplumun ve sağlık meslek örgütlerinin karar alma süreçlerine katılması ve saydamlığın sağlanması taleplerini yineledi. Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığı’nı halkımıza aşı olma konusunda net bir mesaj vermeye, aşı tereddüdüne karşı tüm kaynakları ile yaygın bir kampanya oluşturmaya çağırıyoruz. Yetkilileri bu konuda etkili düzenleme yapmaya, toplu bulunulan ortamlarda aşı olunmasını ölçüt alan ek önlemler almaya davet ediyoruz. " Açıklama, "COVID-19 Aşı ile önlenebilir bir hastalıktır. Yaşamak ve Yaşatmak için aşılanalım." çağrısı ile sona erdi.

"AŞI KAMPANYALARI YAPILMALI"

Basın açıklamasına Zoom üzerinden katılan farklı illerin tabip odaları da ortak bi çağrı yaparak, "Aşı olalım, tereddüt etmeyelim, biz sağlık çalışanları olarak aşı olduktan sonra ölümler durdu. Şu an hastanelerde COVID-19 sebebiyle yatan hastaların çoğu aşısız, ya da aşısı eksik yurttaşlar" bilgisini verdi. Açıklamfda, şu taleplere yer verildi: "Sağlık Bakanlığının verileri doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz bu halkın tereddütüne de son verecek. Aşı kampanyaları yapılmalı Anadilde broşürler hazırlanmalı. Şanlıurfa da, Diyarbakır'da Kürtçe, Arapça broşürlerinin aşı olmaya katkısını gözlemledik. TTB'nin yürüttüğü aşı kampanyası büyütülmelidir."