Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yaptığı basın açıklamasında Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılmasını istedi.

Haber: Fatoş Erdoğan

Türk Tabipler Birliği (TTB), Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı davası sonrası açıklama yaptı. Açıklamayı, TTB Merkez Konseyi adına TTB Merkez Konseyi ikinci Başkanı Ali İhsan Ökten okudu. Açıklama şöyle:

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı içinden geçtiğimiz baskılarla dolu bu günlerde demokratik hukuk devleti ilkeleri ve bilim insanlarının mesleki özerkliği ilkesi hiçe sayılarak iktidar çevreleri ve medyası tarafından hedef gösterilmiş; ardından 27 Ekim tarihinde hukukla bağdaşmayacak bir kararla tutuklanmıştır. Dr. Şebnem Korur Fincancı için bir hafta önce yine burada Çağlayan Adliyesi’nde bu hukuksuzluğun, haksızlığın sonlanması için bir araya gelmiştik.

Tutukluluğun devamı kararı ile gördük ki tümüyle siyasi hedef gösterme, sindirme ve susturma amaçlı kötülük hali devam ediyor. Demokrasi adına bu utanç verici hal kabul edilemez!

Karamollaoğlu’ndan adaylık açıklaması: Şubat ayı içinde netleşecek Karamollaoğlu’ndan adaylık açıklaması: Şubat ayı içinde netleşecek

Bu hukuksuzluğu yaratanlar sağlıkta çöküşün üstünü örtmek isteyenlerdir,

Bu hukuksuzluğu yaratanlar TTB’yi etkisizleştirmek isteyenlerdir,

Bu hukuksuzluğu yaratanlar TTB’yi susturmak isteyenlerdir.

Meslek örgütümüzün değerlerine, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen bu tür antidemokratik müdahaleleri topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz.

Üstelik mevcut iktidar bununla yetinmemiş TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması için davaname düzenlemiş ve son süreçte de MK üyelerinin tümü hakkında soruşturma açmıştır.

Bütün bu gelişmelerden anladığımız TTB’nin örgütsel bütünlüğünün tehdit altında olduğudur.

Hiç kuşku yok ki “TTB kapatılsın, adı değiştirilsin, yöneticileri tutuklansın” çağrıları tesadüf değildir. Bugün burada yargılanan bilimsel bilgiyi hiçbir siyasi hesap peşinde olmadan şeffaf biçimde toplumla paylaşan, toplumsal olandan yana, kamusal çıkarlarımız doğrultusunda sağlık politikalarını savunanlar, piyasalaştırılmış sağlık ortamında şiddet ve mobbinge karşı mücadele edenler, hekimlerin emeğini, haklarını savunanlardır. Hakikatin peşinde koşanları, toplumun sağlığını gözetenleri, doğaya tüm canlılara sahip çıkanları kamuoyu çok iyi bilmektedir.

Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılmamış olması, meslek örgütümüze ve yöneticilerine bu düşmanca tutum TTB’nin güçten düşürülmesi, sessizleştirilmesi, sağlık ortamına dair söz üretmemesi karşılığını bulmayacaktır.

Zira TTB ve tabip odaları bağımsızlık ve barıştan yana bir tutumla geçmişten bu yana kimlerin iktidarda olduğuna bakmaksızın hekimler için hekimlerle birlikte mücadele etmişler, etik-bilimsel temellerle savundukları hekimlik değerlerinden vazgeçmemişlerdir.

“Giderlerse Gitsinler” diyenlere inat sağlığımıza, yarınımıza, demokrasiye sahip çıkacağız.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalı, TTB üzerindeki baskılar son bulmalıdır.

photo1672322800 (4)photo1672322800 (2)photo1672322800 (3)photo1672322800 (1)