Haber: Hülya Kılınç

İktidar ve ortaklarının muhalif görüş bildiren tüm kurumları baskı altına almayı alışkanlık haline getiridiği ve yargının buna alet edildiğini belirten Manisa Tabip Odası Başkanı Hasan Semih Bilgin, “TTB Merkez Konseyi, ülkemizdeki 103 bin hekimi temsil etmektedir. Tüm baskılara rağmen hekimler ilkelerinden vazgeçmeyen bir örgüt olma özelliğini korumuşlardır. Terörist ilan edildiğimiz günden beri tek amacımızın halkın sağlık hakkını savunmak olduğunu anlatmaya çalıştık. Bundan sonra da tehdit, baskı ve yaftalamalara aldırış etmeden hekimlik yapmaya, iyi hekimlik değerlerini savunmaya, ülkemize ve halkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. seçimle gelmiş her yönetimin yine seçimle görevinin sonlanması gerektiğine olan inancımız, TTB’nin kurulduğu günden beri kökleşmiş demokratik yapımızın sonucudur. yaratılan bu karmaşadan yine seçim yoluyla, aklıselim ile birlik ve bütünlük içinde düze çıkmayı başaracak güçtedir. 

ttb manisa-1


TTB HEDEF HALİNE GETİRİLDİ


Çünkü Covid-19 salgınında iktidarın çelişkili ve bilimsellikten uzak açıklamaları ve uygulamalarında korkmadan doğru, güvenilir bilgiyi sürekli kamuoyu ile paylaşmıştır. 2003 yılından bu güne ticarileşen sağlık hizmetlerine, hastaları müşteri hastaneleri ticarethane gören sağlıkta dönüşüme ve özel kamu ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine itiraz etmiştir. Hekimlerin performans baskısıyla ve can güvenliği olmayan çalışma ortamlarına, her gün yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına. Tıp eğitiminde ve tıpta uzmanlık eğitimininde yaşanan kalitesizleşmeye, tıp fakültelerinin içinin boşaltılmasına. Kamu kurumlarında yaşanan liyakatsizliğe, Aile Sağlığı Merkezlerinin kirasından personel giderlerine kadar pek çok giderinin aile hekiminin üstüne yüklenmesine ve genç doktorlarımızın geleceğini yurt dışında aramalarına itiraz ettiği için hedef haline getirilmiştir” dedi.