Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında, 65 tabip odasından 487 delege, TTB'nin yeni yönetimini belirlemek için oy kullanıyor.

Cuma günü başlayan Kongre, bugün yapılan seçimle tamamlanacak. Seçimde TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenecek.

Daha sonra TTB Merkez Konseyi, yeni başkanını seçecek.

Kaynak: aa