TBB Başkanı Sağkan, Adalet Bakanı Bozdağ'a gönderdiği yazıda bugüne dek izlenen yöntemlerin şiddeti önleme ve caydırıcılık bakımından yeterli olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu kapsamda Avukatlık Kanunu 110/3-11. maddeleri uyarınca avukatların genel menfaatlerini korumak görevi bulunan Türkiye Barolar Birliği olarak yaşanan şiddet sarmalından çıkış için aşağıda dile getirilen önerilerimizin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

Avukatın tehlikeye açık konumda olduğu, şiddete maruz kalma olasılığı bulunan alanlara göre ivedi olarak alınması gereken tedbirlere ilişkin öneriler 4 başlıkta sıralandı.

4 ÖNERİ

- Adliyelerde bir avukatın/stajyer avukatın tehlike altında olduğunu belirtmesi halinde, adliye karakolunun, salt avukatın beyanıyla güvenliğini sağlamasının zorunlu olduğunu belirten ve kolluğa bu konuda emir ve talimat veren genelgenin, gerekirse İçişleri Bakanlığı ile ortak hazırlanarak yayımlanması sorunun çözümüne katkı verecektir.

- Haciz işlemlerinde kolluk görevlisinin hazır bulunmasının zorunlu olmasına ilişkin mevzuat çalışmamızı ekte tekrar sunuyoruz. Bununla birlikte, önerdiğimiz kanun değişikliği gerçekleşene kadar, kolluğun haciz mahallinde hazır bulunmasını sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığı ile ortak bir genelge hazırlayıp yayımlamak suretiyle, icra işlemlerinde yaşanan şiddetin önlenmesi mümkün olabilecektir.

- Avukatların/stajyer avukatların adliye ve haciz mahalleri haricinde şiddetle yüz yüze kaldığı ofis ve diğer alanlar için alt yapısı Birliğimiz tarafından hazırlanacak akıllı telefon uygulaması ile avukat acil destek ihbar sisteminin kurulmasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği arasında üçlü protokol imzalanarak, şiddet vakalarına ivedilikle müdahale edilmesi imkânı sağlanabilecektir.

- Hazırlığını yaptığımız “Avukata Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi” kapsamında; avukatların şiddete uğrama risklerine ilişkin kolluğa yaptıkları başvuruların geciktirilmeksizin savcılığa bildirilmesi ve durumun aynı zamanda Türkiye Barolar Birliğine ve ilgili il Barosuna ihbar edilmesini sağlayacak ortak bir protokol çalışması yapılması şiddetle etkin mücadeleye katkı sunacaktır.