Aydın, Afyon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla Tabip odalarının yer aldığı Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı'nda “Dün Soma, Ermenek bugün Amasra" başlıklı ortak basın açıklaması yapıldı. İzmir Tabip Odası Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, faciada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, maden facialarıyla ilgili fotoğraf gösterimi yapıldı.

Ortak açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak yaptı. Açıklama şöyle:

“SUÇLU SAYIŞTAY RAPORUNU DİKKATE ALMAYANLARDIR”

"Türkiye Taşkömürü işletmesi Amasra müessesesine bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022 saat 18.15'te meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, hastaneye sevk edilen işçilerden beşinin durumu ciddiyetini hala korumaktadır. 41 eve ateş düşüren, onları oğulsuz, babasız, eşsiz bırakan suçlu ne metan gazıdır ne de diğer gazıdır ne de diğer gazlar. Suçlu, bu gazları tehlikeli biçimde buluşturan, yeterli önlem almayan sorumsuzlardır. Suçlu, -300 metre derinliğe ulaşan ocakta ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin artığını ifade eden Sayıştay raporunu dikkate almayanlardır. Suçlu, işçi sağlığı ve güvenliğini ranta kurban edenlerdir. Suçlu liyakate uygun atanmayan yöneticilerdir.

"ÖNLENEBİLECEK ÖLÜMLER CİNAYETTİR"

Kaza sonu işletmeden sorumlu tüm yöneticilerin hala görevde kalmasını şaşkınlık içinde izliyor, sağlıklı bir soruşturma yürütülebilmesi için derhal görevden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun çalışma koşullarının sağlanması, denetimlerin meslek örgütü ve sendikanın da içinde olduğu birimlerce yapılması iş kazalarını büyük oranda sınırlayacaktır. Sağlık hizmetlerinin bölgesel özellikler dikkate alınarak planlanması, hizmetin devamlılığının sağlanması sağlık yöneticilerinin görevidir. Maden ocaklarındaki ölümler ne fıtrattır ne kaderdir ne de kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Siyasi sorumluları hesap vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."