STK'ları kapatmanın önünü açan düzenlemeye ortak tepki: "Örgütlenme özgürlüğüne aykırı"

Genel Kurul'a gelmesi beklenen ve sivil toplum kuruluşlarına kayyum atanmasının önünü açtığı gerekçesiyle tepki çeken "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Kanun Teklifi"...

GÜNDEM 23.12.2020 - 15:27 23.12.2020 - 15:27

Genel Kurul'a gelmesi beklenen ve sivil toplum kuruluşlarına kayyum atanmasının önünü açtığı gerekçesiyle tepki çeken "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Kanun Teklifi"ne ilişkin STK'lar tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa'ya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı bu düzenleme, oldu bittiye getirilmiştir" dedi.

Meclis'te görüşülen ve Perşembe günü Genel Kurul'a gelmesi beklenen "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Kanun Teklifi"ne ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İHD İstanbul şubesi önünde ortak basın açıklaması yaptı.341 STK'nın imzacı olduğu açıklamayı İHD Eş Başkanı Eren Keskin okudu.

"ANAYASA'YA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI"

Söz konusu teklifin Anayasa'ya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu vurgulayan Keskin, şu ifadeleri kullandı:TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi', başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırıdır. Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir.

"PRATİKTE 'HIZLI KAPATMA' PROSEDÜRÜ YARATILMIŞ OLACAK"

Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte 'hızlı kapatma' prosedürü yaratılmış olacaktır. Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak ekte kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep ediyoruz.Teklifin genel gerekçesi, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 2019 yılında hazırlanan rapor ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları göz önünde bulundurularak; terörizm finansmanı ve aklama suçları ile mücadelede uluslararası standardı yakalamak olarak belirtilmiştir. Oysa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uluslararası hukuk bakımından bağlayıcı olmakla birlikte, bu kararlar tarafından taraf devletlere yükümlülük olarak yüklenmemiş önlemlerin yasa ile düzenlenmesinin uluslararası hukukun gereği olduğu ileri sürülemeyecektir. Güvenlik Konseyi kararının zorunlu sonucu olmayan düzenlemelerin diğer yasalar gibi Anayasaya ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı olmamaları gerekir. Nitekim dayanak Güvenlik Konseyi kararı da alınacak önlemlerin uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olmaması gerektiğini açıkça belirtmektedir. Bu Teklifte yer alan düzenlemelerin, BM Güvenlik Konseyi kararının gereği olmaması bir yana, aksine Anayasaya ve İnsan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu açıktır.

"BÜYÜK BİR SINIRLAMA GETİRECEK DÜZENLEME OLDU BİTTİYE GETİRİLMİŞTİR"

Genel gerekçe ile teklif edilen maddeler incelendiğinde ise, son iki maddenin yürürlük ve yürütme olduğu ve amaca yönelik yalnızca altı maddenin düzenlendiği, geriye kalan 35 maddenin de temel gerekçe ile doğrudan ilgisi olmadığı da görülecektir. Yasa teklifinin diğer yasalarla ilişkisi ve ülkenin içinde bulunduğu hukuk devleti sorunları ile birlikte düşünülmesi zorunluluğu vardır.İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması için standart belirleme ve uygulama süreçlerinin ilgili yasa ve politikalardan etkilenenlerin katılımının sağlanması ve istişare sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekir. Türkiye’de yaklaşık 120 bin civarında dernek bulunmaktadır. Türkiye’deki sivil toplumun tamamını ilgilendiren böylesi önemli bir konuda sivil toplumun dışlanarak ve hiçbir sosyal tarafın görüşü alınmadan hazırlanan bu kanun teklifi Adalet Komisyonunda hızla gündeme alınarak 19 Aralık 2020 tarihinde Adalet Komisyonu’nda görüşülmüş ve teklif edilen hiçbir değişiklik önerisi dikkate alınmayarak TBMM Genel Kuruluna sevk edilerek, Covid-19 salgını koşullarında yaşadığımız şu günlerde sosyal taraflar devre dışı bırakılmış, örgütlenme özgürlüğü üzerinde oldukça büyük bir sınırlama getirecek düzenleme oldu bittiye getirilmiştir."

İMZACI KURUMLAR

Açıklamaya katılan imzacı kurumlar şöyle:*İnsan Hakları Derneği*Türkiye İnsan Hakları Vakfı*Eşit Haklar İçin İzleme Derneği*GÖÇ-İZ DER*ÖHD İstanbul şubesi*MLSA*DKDER

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.
DOLAR
EURO
STERLIN
ALTIN
BIST

Gelişmelerden Haberdar Olun

@