İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2023 yılının ilk yarısında yaşanan iş cinayetlerine ilişkin hazırladığı raporunu yayınladı. Raporda, işyerlerinde kadınların ayrımcılık, şiddet, sömürü ve yok sayılmanın kıskacında olduğu vurgulandı.

İSİG Meclisi verilerine göre; 2013’te en az 103, 2014’te en az 131, 2015’te en az 121, 2016’da en az 110, 2017’de en az 117, 2018’de en az 120, 2019’da en az 115, 2020’de en az 148, 2021’de en az 165, 2022’de en az 109 ve 2023’ün ilk on ayında en az 140 kadın işçi iş cinayetlerinde öldü.

Kadın işçi ölümlerinin en çok görüldüğü sektörler ise tarım ve sağlık sektörleri oldu. İSİG Meclisi raporuna göre kadın işçi ölümlerinin 2013-2023 arasında işkollarına göre dağılımı şöyle:

İSİG verilerine göre iş cinayetinde yaşamını yitirenlerin;

 • 50’si, 14 yaş ve altı yaşlarda çocuk işçiler,
 • 51’i 15-17 yaşları arasındaki çocuk/genç işçiler,
 • 317’si kadın iş cinayetlerinin çok yaşandığı yaş aralıklarından biri olan 18-29 yaş arası genç kadın işçiler,
 • 554’ü en çok kadın iş cinayetinin yaşandığı yaş aralığı olan 30-49 yaş arasında kadın işçiler,
 • 242’si 50-64 yaş arası kadın işçiler,
 • 69’u 65 yaş ve üstü kadın işçiler,
 • 96’sı ise yaşını tespit edilemeyen kadın işçilerdi.

Kadınlar, işyerlerinde özellikle şu risklerle karşı karşıya:

 • Ayrımcılık: Kadınlar, işyerlerinde erkeklere göre daha düşük ücret alıyor, daha az terfi ediyor ve daha fazla iş yükü üstleniyor.
 • Şiddet: Kadınlar, işyerlerinde cinsel taciz, fiziksel şiddet ve psikolojik şiddete maruz kalıyor.
 • Sömürü: Kadınlar, işyerlerinde ucuz iş gücü olarak sömürülüyor.
 • Yok sayılma: Kadınlar, işyerlerinde karar alma süreçlerine dahil edilmiyor.

İSİG, raporunda, işyerlerinde kadınların karşı karşıya olduğu risklerin azaltılması için şu önerilerde bulundu:

 • Eşit işe eşit ücret: Kadınlara erkeklerle eşit ücret ödenmeli.
 • İş sağlığı ve güvenliği: İşyerlerinde kadın işçilerin sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemler alınmalı.
 • Cinsel taciz ve şiddet: İşyerlerinde cinsel taciz ve şiddete karşı etkin önlemler alınmalı.
 • İşyerlerinde kadın temsiliyeti: İşyerlerinde kadınların karar alma süreçlerine katılımı artırılmalıdır.

İSİG, raporunda, kadınların işyerlerinde karşı karşıya olduğu risklerin azaltılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.