CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında KYK yurtlarına depremzede yurttaşların yerleştirilmesinin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesini TBMM gündemine getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi veren Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda da gündem dışı söz alarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, şunları söyledi:

“45 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler sırasında ve sonrasında bu yönetim sisteminin de çöküşüne, acziyetine çok acı bir şekilde hep birlikte şahitlik ettik. Depremler sonrasında barınma ihtiyacının karşılanması için aceleyle, tepeden inme bir kararla YÖK 81 ilin tamamındaki üniversitelerde bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına karar verdiğini ilan etti. Üniversite öğrencilerinin -özellikle de deprem bölgesindeki öğrencilerin- derslere erişimi için gerekli bilgisayar, telefon, internet altyapısının olup olmadığı dahi sorgulanmadı. Ayrıca kampüslerin sosyalleşme, paylaşma ve dayanışma işlevlerinin olduğu da dikkate alınmadı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÖK BİR YETKİ KARMAŞASIYLA ACELEYLE ALDIKLARI BU KARARLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİDİR”

Cumhurbaşkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK bir yetki karmaşasıyla aceleyle aldıkları bu kararlarını gözden geçirmelidir. Üniversitelerde yüz yüze eğitime bir an evvel geçilmesi konusunda da üniversite yönetimleriyle birlikte tekrar, yeniden karar almalıdırlar.”

“AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLERDEKİ ÜNİVERSİTELERİN HASAR DURUMLARI NEDİR”

Özdemir, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda yeri olmamasına rağmen, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Döneminin uzaktan öğretim (çevrimiçi) yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin hukuki dayanakları nedir? YÖK’ün yetki aşımı yaptığı iddialarına yönelik açıklamanız nedir? YÖK tarafından 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Sürecine İlişkin karar alınırken üniversitelerin yetkili kurullarının görüş ve önerileri alınmış mıdır? Alınmadıysa bunun gerekçesi nedir? YÖK, çevrimiçi eğitime karar verirken, başta deprem bölgesindeki elektrik ve İnternet altyapısındaki sorunlar olmak üzere çok sayıda öğrencinin uzaktan öğretime erişimi için bir laptopu, bilgisayarı, cep telefonu ve yeterli İnternet paketi bulunmayan öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılamayı da planlamış ve gerekli tedbirleri almış mıdır? Aldıysa bu plan ve tedbirler nelerdir? Afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki üniversitelerin hasar durumları nedir? Çevrimiçi eğitimle ilgili verilmiş olan karar ile ilgili olarak öğrenci, akademisyen ve eğitim uzmanlarının itirazları ve beklentileri karşısında YÖK, mevcut kararını gözden geçirecek midir? Bazı üniversite senatolarının yüz yüze veya hibrit eğitime geçme kararları sonrasında söz konusu bu üniversitelere yönelik YÖK’ün bir telkini veya baskısı olmuş mudur? Olduysa bu üniversiteler hangileridir?”