Kamu sağlık sektörünü yakından takip eden ve alanda gördükleri sıkıntıları bloglarında paylaşan Dr. Ergün Demir’le Dr. Güray Kılıç, bu kez projektörlerini Sayıştay’ın SGK raporuna tuttu.

Sayıştay raporuna göre, 2021’de SGK, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde sağlık hizmeti giderleri için bakanlığa götürü bedel (global bütçe) olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yaptı.

Ancak bakanlık tarafından 2021’de Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen kodlar itibarıyla SGK’nın MEDULA isimli yazılımına girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edildi. 

Şehir hastanelerine mi ödendi?

Toplam tahakkuk tutarı (sağlık hizmeti bedeli) götürü bedel sözleşme tutarından düşük olup aradaki fark 42 milyar 302 milyon TL.

Doktorlar, “Bu miktar SGK’nin gelir-gider farkı (açık) tutarı olan 21 milyar 613 milyon TL den çok daha fazla. Sağlık Bakanlığına fazladan ödenen 42,3 milyar TL avans terkin edilip kuruma aktarılsaydı, kurumun gelir-gider farkı açık vermeyecekti” dedi.

SGK tarafından Sağlık Bakanlığına 2021’de ödenen global bütçe tutarının hangi gerekçe ve kriterlere göre 62 milyar TL’den 81 milyar TL’ye yükseltildiği de izaha muhtaç olduğunu belirten doktorlar, “Yoksa bu aradaki fark, kamu-özel ortaklığı ile yapılan 13 adet şehir hastanesinin öngörülemeyen ve dövizdeki aşırı artışa bağlı olarak artan kira ve diğer müşteri garantili hizmet bedelleri için mi kullanıldı?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı fazla ödemenin geri aktarılması hükmünden muaf

Öte yandan 25 Aralık 2021 tarihli kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen  geçici maddeyle kamu üniversite hastanelerinin verdikleri tedavi hizmetlerine  ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel tutarından düşük olması durumunda oluşan fazla ödemenin kuruma geri aktarılması hükmü getirilmişti. Sağlık Bakanlığı ise bu durumdan da muaf tutulmuştu.

Doktorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yönetti:

* Sağlık Bakanlığı genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu hastaların sağlık hizmeti giderleri için 38 milyar TL hizmet üretmesine karşın, SGK tarafından Sağlık Bakanlığına 2021’6e ödenen global bütçe tutarı hangi gerekçe ve kriterlere göre 62 milyar TL’den 81 milyar TL’ye yükseltildi?

* Sağlık Bakanlığı, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumundan fazladan almış olduğu 42,3 milyar TL’yi hastaların tedavisi dışında hangi amaçla kullandı?

* Kanun maddesindeki “Bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir” hükmü, kamu üniversite sağlık hizmet sunucularına uygulanırken Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları için neden uygulanmıyor?

* Sayıştay’ın tespiti sonrası Sağlık Bakanlığına fazla ödenen bu tutar terkin edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iade edilecek midir?