Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na (BES) üye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, mağduriyetlerine karşı İstanbul’da Unkapanı'ndaki SGK İl Müdürlüğü ile Kartal'daki SGK binası önünde eylem yaptı. BES İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Zeynep Kışlak Yıldırım, “Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK emekçilerine de 3600 ek gösterge istiyoruz. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” dedi.

KESK’e bağlı BES üyeleri, bugün birçok kentteki SGK il müdürlükleri önünde eylem yaparak, SGK emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi, KHK ile ellerinden alınan ikramiyelerin ödenmesi ve ek ödeme puanlarında 100 puan artış yapılmasını istedi. BES üyeleri, İstanbul'da da Unkapanı’nda bulunan SGK İl Müdürlüğü ile Kartal'daki SGK binasının önünde basın açıklaması yaptı.

“SGK emekçilerinin mağduriyeti giderilsin. Kamuda en düşük maaşı alan, 11 yıldır 666 sayılı SGK ile hakları gasp edilen, EYT ile 2,5 milyona mart ayında maaş bağlayacak olan SGK emekçilerinin ikramiyeleri, ek ödemeleri, fazla mesai ücretleri derhal ödensin” yazılı pankartın açıldığı Unkapanı'ndaki eylemde, “3600 hakkımız, söke söke alırız”, “Direne direne kazanacağız” ve “İkramiye hakkımız derhal verilsin” sloganları atıldı.

Burada, sendika adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan BES İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Zeynep Kışlak Yıldırım, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“SGK EMEKÇİLERİNİN İŞ YÜKÜ 2- 3 KAT ARTTI: Tüm kamuoyunun bildiği gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılacağı Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakamı tarafından kamuoyu ile paylaşılmış idi. Uzun yıllardır yaşanan mağduriyeti anlatmak için onlarca miting ve benzeri eylemler gerçekleştiren EYT mağduru dernekleri, federasyonu ile muhalefet partisi ve konfederasyonumuz KESK de dahil olmak üzere bu konuyu gündemden düşürmemiş ve sonunda seçim arifesinde, iktidar önceden inkâr ettikleri bu sorunla ilgili adım atmak zorunda kalmıştır. 1 Ocak’a 3 gün kala yapılan açıklamanın SGK il müdürlükleri önünde uzun kuyruklara neden olduğunu televizyonlardan ve gazetelerden hepimiz gördük. Henüz düzenleme kamuoyu ile paylaşılmadan 1 Ocak’ta hizmet borçlanmasına, asgari ücrete gelen zam oranında artış olacağını duyan mağdurlar, sosyal güvenlik merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, borçlanma taleplerini gerçekleştirmişlerdir. Bu durum dahi SGK emekçilerinin iş yükünü 2- 3 kat artırırken emeklilik taleplerinin başlaması ile beraber oluşacak iş yükünün nasıl olacağını, nelerle karşılaşılacağını hem SGK emekçileri hem de talepte bulunan sigortalılar büyük bir kaygı ile beklemektedir.

SGK PERSONELİ, KAMU KURUMLARI ARASINDA EN DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞTIRILMAKTADIR: Sosyal Güvenlik Kurumu, yılda ortalama 400 bin civarında emeklilik işlemi gerçekleştirmektedir, ancak Çalışma Bakanı’nın açıklamasına göre EYT düzenlemesi ile 2,5 milyon kişinin bundan faydalanacağı açıklaması yapılmıştır. İlk başta açıklanan 5 bin prim gün vaadinin değişmesiyle kapsamının ne olacağı da ayrı bir merak konusudur. Bu durumda oluşacak yoğunluğun mevcut personelle karşılanması çok büyük sıkıntılara neden olacaktır. Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan SGK emekçisi ‘Artık yeter’ diyor. SGK personeli, kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS'ye hazırlanarak yüksek puanlarla kuruma ataması yapılan SGK emekçileri açlık sınırındaki bir ücretle 85 milyon vatandaşa hizmet etmektedir.

MAHKEME KARARINA KARŞIN İKRAMİYELERİMİZ ÖDENMEMİŞTİR: 2012 yılında yayımlanan 666 sayılı KHK ile daha önceden SGK emekçisinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde ‘eşit işe eşit ücret’ adı altında kaldırılmıştır ancak kimi kadrolar hâlâ almaya devam etmektedir. O zaman sendikamızın öncülüğünde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucu, mahkemenin bu konudaki kararında özetle, KHK çıkarmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alınan yetki kanununda, çalışanların ekonomik haklarını düzenlemeye dair bir yetkinin bulunmadığı, ayrıca yasayla verilen bir hakkın kanun hükmünde kararname ile kaldırılamayacağı belirtilerek, tekrar düzenleme yapılması en üst mahkeme tarafından karar altına alınmıştır. SGK her ne hikmetse yeni bir düzenleme yapmamış, önceki düzenlemeye de dönülmeyerek ikramiyelerimiz ödenmemiştir. Bu konuda sendikamız defalarca eylem yapmış, mahkemelere başvurulmuş, kimi illerde ilk derece mahkemeler kazanılmasına rağmen sonuç alınamamış, hukuksuzluk devam etmiştir.

SGK, İŞ YÜKÜ AÇISINDAN EN YOĞUN KURUMLARDAN BİRİDİR: Şu anda EYT düzenlemesi ile artacak iş yükü nedeniyle SGK emekçilerinin mağduriyeti misli ile artmış, daha da artacağı aşikardır. Zaten yapılan ek gösterge düzenlemesinde 3600 Ek Gösterge kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanları bir darbe de buradan yemiştir. Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi. SGK doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir.”

Diyanet'ten 'altın varak baskı' açıklaması: "Bu ifade matbaacılık dilinde..." Diyanet'ten 'altın varak baskı' açıklaması: "Bu ifade matbaacılık dilinde..."

“İNSAN ONURUNA YAKIŞIR KOŞULLARDA ÇALIŞMAK, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Yıldırım, taleplerini de şöyle sıraladı:

“- SGK emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen hâlen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz.

- SGK Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan ek ödeme puanlarına 100’er puan eklenmesini istiyoruz.

- Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK emekçilerine de 3600 ek gösterge istiyoruz.

- Aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz.

- Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.

Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek.”