Buna göre 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılan bin lirayı aşmayan ödemeler prime esas kazanca dâhil edilmeyecek, gelir vergisine tabi tutulmayacak. Yapılacak 1000 liralık yakacak yardımının mevcut ücrete ilave olması zorunluluğu bulunuyor. Vergi istisnası için çalışanlardan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecek.
BORDRODA ÜCRETE DÂHİL EDİLEMEZ
Çalışanlara 1000 liraya kadar yapılacak yakacak yardımında vergi istisnası 9 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli olacak. İşletmelerin yakacak yardımında bulunması zorunluluğu bulunmuyor, tamamen isteğe bağlı bir uygulama.
Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine, prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması zorunluluğu bulunuyor. SGK tebliğine göre, bu istisnadan yararlanılabilmesi için yapılacak ödemenin mutlaka çalışanların mevcut ücretine ek olarak yapılması gerekiyor.

Çalışanın ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adını değiştirip bu istisnalardan yararlanılması söz konusu olmayacak. Bu yardımı bordroda ücrete dâhil eden işletmelerden istisna kapsamında vazgeçilen primler gecikme cezasıyla alınacak.
ELETRİK, DOĞALGAZ, ISINMA GİDERİ
İstisna uygulanabilmesi için söz konusu ödemenin işveren tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor. İşverenler ayrıca çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin liraya kadar olan kısmı için artık vergi, SGK primi ödemeyecek. İşveren bu parayı Haziran 2023'e kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.
BU AYRINTILARA DİKKAT!
SGK genelgesiyle yakacak yardımında vergi prim istisnasında dikkat edilmesi gereken ayrıntılara dikkat çekildi. Yakacak yardımında vergi istisnası uygulanması için ödemenin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık yapılması gerekiyor. Yardım tutarı 1000 lirayı aşamayacak. Çalışanların bu yardımdan yararlanabilmesi için doğalgaz, elektrik faturası getirmesi gerekmiyor. İşveren böyle bir talepte bulunamayacak.
FATURASI 650 LİRA OLSA DA 1000 LİRA YATACAK
Doğalgaz, elektrik faturası 650 lira tutan çalışana da 1000 lira ödenecek. Bu tutarın altında olması istisnanın tamamından yararlanmasına engel olmayacak. Yakacak yardımı düzenlemesinden önce benzeri bir yardımda bulunan işletmeler için de bu istisna uygulanabilecek. Yapılacak bu yardımla birlikte çalışanların ücretleri 1000 lira artmış olacak.
GÖZLER GELİR VERGİSİ DİLİMLERİNDE
Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari ücrete kadar olan gelirlerin vergi dışı kalmasının ardından ücretten alınan vergilerde yeni bir indirim için çalışıyor. Kulislerde ilk vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a inebileceği konuşuluyor.
Yapılacak düzenlemeyle asgari ücretin üzerinde ücret alanların bir kısmının yıl boyu aynı ücreti alması hedefleniyor. Çalışanların ücretinde birinci vergi diliminde yüzde 15, ikinci vergi diliminde yüzde 20, üçüncüde yüzde 27, dördüncüde yüzde 35, beşincide de yüzde 40 oranında gelir vergisi alınıyor.