Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Mardin Şubesi, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin ısıtma-soğutma sistemlerinin çalışmaması ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın metnini SES İşyeri Temsilcisi Emel Oran okudu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hastaneler halkın sağlığını iyileştirmek için kurulan, hasta odaklı, hastaların iyileşmesi için gerekli olan güvenli ve konforlu alanların sağlandığı ve tüm hizmetlerin kamu eliyle verildiği en önemli toplumsal kurumlaran biridir. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek gibi bir misyonu olan bu kurumların toplumsal sendikacılığı savunan bizlerin de başat taraf olduğu ve toplumu ilgilendiren tüm sorunlarda olduğu gibi bu kurumlarda ortaya çıkan sorunlara da kendi kendini sorumluluk alanımız olarak bakmaktayız.

  Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde yaşanan arızalar, hem hastanemizde tedavi gören hastalarımızın hem de fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu durum, özellikle sıcak yaz günlerinde ve soğuk kışaylarında sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.Hastanemizde yatan hastaların birçoğu, ciddi sağlık sorunları nedeniyle burada bulunmaktadır. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin çalışmaması, bu hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilemekte ve iyileşme sürecini geciktirmektedir. Ayrıca, ısı kontrolünün sağlanamaması nedeniyle hastanede enfeksiyon riski artmakta ve hijyen koşulları bozulmaktadır. Bu da halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.Sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet vermekteyken uygun ısıtma ve soğutma koşullarının sağlanamaması, onların çalışma koşullarını zorlaştırmakta ve motivasyonlarını düşürmektedir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini doğrudan etkilemektedir. Hastanemizdeki ısıtma ve soğutma sistemlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için yapılan çalışmaların, maalesef rant sağlama amacı güdülerek işin ehli olmayan kişilere verildiği iddiaları gündeme gelmiştir. Ayrıca yöneticilerin konforu ve itibarı söz konusu olduğunda gündeme bile gelmeyen tasarruf tedbirleri, konu halkın ve çalışanların sağlığı ve güvenliği olduğunda ise bütçe yok demek için açıkça bir bahane olarak kullanılmaktadır. hem sağlık hizmetlerinin kalitesini düşüren, hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engelleyen bu yaklaşım iktidarın ve onun birer maşası konumundaki yöneticilerin topluma yönelik karakterini ortaya koymaktadır. Hastanemizin ve yöneticilerinin bu tür uygulamalardan uzak durarak, sadece uzman ve yetkin kişilere iş vermesi gerektiğini vurgulamak isteriz.Kamu sağlığını ve çalışanlarımızın sağlığını tehdit eden bu sorunun bir an önce çözülmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Hastanemizdeki ısıtma ve soğutma sistemlerinin onarımının işin ehli kişiler tarafından yapılmasını ve bu süreçte şeffaflığın sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, bu tür rant sağlama girişimlerinin takipçisi olacağımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililerin aşağıdaki adımları atmasını talep ediyoruz:

1. Acil İnceleme ve Denetim: Hastanedeki ısıtma ve soğutma sistemlerinin durumu hakkında kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılması.

2. Uzman Ekiplerin Görevlendirilmesi: Onarım çalışmalarının, alanında uzman ve deneyimli ekipler tarafından yapılmasının sağlanması.

3.        Şeffaf İhale Süreci: Onarım işlemlerinin şeffaf bir ihale süreciyle yürütülmesi ve bu sürecin kamuoyu ile paylaşılması.

4. Halkın Bilgilendirilmesi: Sorunun çözümü ve süreç hakkında halkın düzenli olarak  bilgilendirilmesi.

5. Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı: Rant sağlama iddialarının önlenmesi için kamu  kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması.

     Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulması için gereken tüm önlemlerin alınması gerektiğini buradan bir kez daha belirtmek ister ve buradan tüm halkımıza, hastane emekçilerimize ve üyelerimize mücadele ve kazanım sözü veriyoruz.

Yaşasın SES

Yaşasın KESK

Yaşasın emek mücadelemiz.