Haklarında soruşturma açılan Diyarbakır ve Ankara barolarına destek açıklaması yapan Şanlıurfa Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu ve suç işlediğini belirtti.

Şanlıurfa Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ+ bireylere yönelik söylemlerini eleştiren açıklama yaptıkları için haklarında soruşturma başlatılan Diyarbakır ve Ankara barolarına destek açıklaması yaptı. Yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarının hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu ve suç işlediği belirtildi.

"DİN SİYASETE ALET EDİLİYOR"

Erbaş'ın açıklamasının "kabul edilemez, toplumun bir kesimini küçük düşürücü, ayrıştırıcı ve faşizan" olarak değerlendirilen açıklamada, “Zira bu kurum, siyasal iktidarın yıllarca mücadele ettiği seküler devrimin ürünüdür. Ancak, son zamanlarda siyasal iktidarın lehine dinin siyasete bizatihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alet edilmesi üzerine, muhalif kesimlerce, hukuk içinde kalınarak, Diyanet İşleri Başkanı hakkında yapılan herhangi bir eleştiriye bile iktidar tarafından müsamaha gösterilmemeye başlanmıştır” denildi.

"ANKARA VE DİYARBAKIR BAROLARININ YANINDAYIZ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Biz barolar; Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin idari yapısı içerisinde sistemin işleyişine katkı sunması gereken, yüzlerce kurumdan yalnızca biridir. Fazlası değildir. Hiç bir kutsiyeti veya diğer kurumlardan herhangi bir üstünlüğü yoktur. Bu sebeple de devletin diğer kurumları gibi, Diyanet işleri başkanlığı ve başkanı da anayasaya ve devletin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Anayasa'nın ikinci maddesinde yer alan 'hukuk devleti' ilkesinin gereğidir. Diyanet İşleri Başkanı 24 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmış ve suç işlemiştir. Ankara ve Diyarbakır baroları da suçu ve suçluyu kamuoyuna ve adli mercilere ifşa etmiştir. Barolarımız mezkûr açıklamalarıyla esasen avukatlık kanunun 95’inci maddesindeki görevini ifa etmiştir. Ankara ve Diyarbakır barosuna karşı başlatılan linç girişimine karşı, iktidarın sopası gibi hareket eden, Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı haksız ve hukuksuz soruşturmanın her aşamasında, Diyarbakır ve Ankara barosunun yanında yer alarak, sonuna kadar dayanışma içerisinde olacağız.”