Sayıştay, şehir hastaneleri ile sağlık tesislerinde usulsüzlükle açılan röntgen odalarıyla halk sağlığının riske atıldığını belirledi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) lisans alınmadan açılan röntgen odaları olduğu, bazı odaların ise duvar kalınlıklarının çok ince inşa edildiği saptandı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, granit yer kaplaması, taş yünü kaplaması ve çelik sütun kaplaması gibi önemli unsurlar da eksik malzemelerle yapıldı.

İskenderun Sahra Hastanesi Başhekimi  Özvarinli: "Bölgede büyük bir salgın var" İskenderun Sahra Hastanesi Başhekimi Özvarinli: "Bölgede büyük bir salgın var"

KURŞUN KAPLAMA OLMASI GEREKENDEN İNCE

Sayıştay raporunda şu bilgilere yer verildi. "Yeni inşa edilen ya da bakım onarımı yapılan yeni sağlık tesisleri projesinde röntgen odalarında öngörülen kurşun kaplama imalatının yerine daha ince yapıldığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan denetimlerde  projede yer alan granit yer kaplaması imalatlarının belirlenen kalınlıktan ince yapıldığı görülmüştür. Buhar dengeleyici imalatına ilişkin yükleniciye ödeme yapıldığı halde, taş yünü imalatına ilişkin projede öngörülen pozda kullanılmayan imalat kalemi için yükleniciden kesinti yapılmamıştır."

LİSANSSIZ TIBBİ CİHAZLAR

Haber göre, şehir hastanelerine getirilen bazı tıbbi cihazlar için TAEK'ten lisans alınmamış. Sayıştay raporunda bu konuda; "Yapılan incelemede, bazı şehir hastanelerinde, hastaneler hizmete açılmadan önce görevli şirket tarafından alınması gereken yapı kullanım izin belgesi, TAEK lisansları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında alınması gereken belgeler gibi izin, ruhsat, lisans, vb'nin alınmadığı tespit edilmiştir" denildi.