Üsküdar Belediyesi'nin Palet Okulları’nın bitişiğinde bulunan kamu mülkiyetine ait park vasfındaki bin 850 metrekarelik parsel için yaptığı plan değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onanarak askıya çıkarıldı. Plan raporunda alanın, Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda Park ve Dinlenme Alanı lejantında kaldığı belirtildi. "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" sınırları içinde kalan alanın "Park ve Dinlenme Alanı" fonksiyonu, "rekreasyon alanı" olarak değiştirildi.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; plan değişikliğinin sebebi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ilgililerince verilen dilekçe gösterildi. Dilekçede, Çamlıca bölgesinde İstanbul geneline hizmet veren özel okulların yoğunlaştığı belirtilerek "İlk-orta-lise eğitimi alan ve planlama alanı dışından söz konusu bölgeye taşınan öğrenci nüfusunun rekreatif amaçlı donatı ihtiyacının karşılanması için mülkiyetimizde bulunan 2792 Ada 1 Parselin doğusundaki tescil dışı alanda plan değişikliğinin yapılması" talep edildi.

Belirtilen, 2792 ada bir parselin üzerinde ise Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu vakfa bağlı Palet Okulları'nın Çamlıca Kampüsü bulunuyor. Plan değişikliği yapılması istenen park fonksiyonuna sahip hiçbir mülkiyete konu olmayan tescil dışı alan ve 2 numaralı parsel, Palet Okulları kampüsünün içinde kalmış durumda. Rekreasyon alanlarında, encümen kararıyla rekreasyon ve piknik amacıyla günü birlik ihtiyaca cevap verecek, sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapıların yapılmasına plan kararlarına uygun olarak izin verilebiliyor.

TÜRGEV BÜNYESİNDE KURULDU

Faik Öztrak: Sorumluluklarından kaçsa da sonuçlarından kaçamaz! Faik Öztrak: Sorumluluklarından kaçsa da sonuçlarından kaçamaz!

Palet Okulları, 2011 yılında TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) bünyesinde kuruldu. 2020 yılı itibarıyla okul, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesine geçti.