Ramazan ayı içinde edilen duaların sevabı çoktur. Sahurda ve iftarda dua edilmesi önerilir. Özellikle de sahur vaktinde edilecek oruç niyet duası tutulacak orucun bereketini artırır. Ayrıca oruç niyet duası yaradan ile aradaki bağ da hatırlanıp güçlendirilmesi için de anlamlı bir vesiledir. Oruç duası sahur zamanında nasıl edilmeli diyorsanız; listedeki duaları okuyabilirsiniz:

Peygamber Efendimiz tarafından edilen sahur duası:

Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken 13 madde Oy kullanırken dikkat edilmesi gereken 13 madde

“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin.”

Okuyabileceğiniz bir diğer dua ise:

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyü fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, fağfir li ğatieti ya erhamerrahimin.”

Anlamı şöyledir:

Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.

Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Oruç bedenen, zihnen ve ruhen insanları besleyen bir ibadettir. Dua da tekamül yolunda önemli araçlardan olduğundan oruç tutarken dua etmek ve oruç açarken dua etmek de çok kıymetlidir.

Dualar ile yapılan oruç niyeti herkes için öncelikle gönül rahatlığı taşır. Allah ile kul arasındaki iletişimin birer parçasıdır. Ramazan ayının en mübarek saatlerinde dile gelen oruç duaları, orucun daha da bereketlenmesini sağlar. Ailecek edilen oruç duaları, tutulan oruçların Allah katında sevabı büyüktür. Ramazan günlerinde oruç saatleri içinde dua edilebilir. Ezanla beraber yine dualara devam edilmesi de sevaptır.

Orucu açarken de başlarken de duaların edilmesi sevabı büyük işlerdendir. Kalabalık sofralarda, ailenin en büyüğünün yahut küçüğünün dua etmesi sofranın lezzetini de bereketini de artırır. Ezberden okumayı bilmeyenler duasını bir kağıttan okuyarak edebilir. Niyet edip oruç duasını dile getiren ve bu dualara eşlik edenler, ramazan ayında yapılması gerekenleri yapmış olur.