Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen Melet Balıkçı Barınağı için verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali istemiyle açtığı dava, Danıştay’da dernek lehine sonuçlanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi barınak çalışmalarını sürdürürken ikinci kez ÇED süreci başlatmıştı.

ORÇEV, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı ÇED raporu için de Ordu İdare Mahkemesi’ne yeniden dava açtı. Ordu İdare Mahkemesi, “Telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği” gerekçesiyle projenin yürütmesini durdurdu.

“EKOLOJİK YAPIYI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından Ordu İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı üzerine bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ordu Çevre Derneği olarak, ilimizin doğal yapısını korumak, resmi kurumların ya da özel kuruluşların yaptıkları çalışmalarla yaşanabilir şehir olmayı engelleyen girişimleri önlemek, ekolojik yapıyı korumak için çabamız sürüyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle deniz dolgusu kapsamındaki tüm çalışmalarının ekolojik dengeyi yok etmesi nedeniyle yargı süreçleri Ordu halkının lehine sonuçlandı.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLARA SEBEP OLACAK”

Şimdi de Melet Balıkçı Barınağı projesi için ikinci kez açılan davamız sonuçlanıyor. Ara karar lehimize sonuçlandı ve Ordu İdare Mahkemesi, telafisi zor zararlar vereceği gerekçesiyle çalışmanın durdurulması yönünde karar verdi. Yani yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yakın zamanda mahkemenin lehimize sonuçlanacağını umuyoruz. Kararın gerekçesi olarak da ‘Öte yandan, hukuka açıkça aykırı olduğu tespit edilen dava konusu işlemin yürütülmeye devam edilmesi halinde proje faaliyetlerinin (inşa vb.) devam ettirileceği ve bunun da çevresel ve ekonomik zararlara neden olacağından, uygulaması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere oybirliğiyle kesin olarak karar verildi’ vurgusu yapılmaktadır. Bu karar nedeniyle barınaktaki çalışmalar derhal durdurulmalıdır.”