HSK’nın bugünkü olağanüstü toplantısıyla alınan, “Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler” konulu karar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına, Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Kararda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilan edilen OHAL ve sonrasında çıkarılan yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak, depremlerin yıkıcılığı, depremden doğrudan etkilenen bölgenin geniş alana yayılmış olması, afetin millet üzerindeki olumsuz etkileri de gözetilerek, yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla konunun, Genel Kurulun bugün yapılan olağanüstü toplantısının gündeminde ele alındığı belirtildi.

Kararda, OHAL ilan edilen il sınırlarındaki adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleriyle sınırlı olmak üzere, tutukluluğun değerlendirilmesi ile acil işler, otopsi işlemleri, dava zamanaşımı yakın soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri, ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 6 Nisan 2023’e kadar ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesi istenen kararda, erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durmadığının dikkate alınması gerektiği de belirtildi.

Kararda, bu kapsamda, soruşturmaların yürütülmesi ile suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikayetlerin işleme konulması ve değerlendirilmesi bakımından deprem öncesinde olduğu gibi gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.


Tutuklu ve acil işlere ilişkin soruşturma faaliyetleri ile deprem suçları soruşturma bürolarınca yürütülen iş ve işlemler ile hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmaların gecikmeye mahal verilmeksizin hassasiyetle yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

İhtiyaç halinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hakimlerinin de 6 Nisan 2023’e kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesi istenen kararda, OHAL ilan edilen mahallerde görev yapan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın hakim ve Cumhuriyet savcılarının 20 Şubat 2023’e kadar idari izinli sayılacakları da aktarıldı.

Bu arada, kurulun internet sitesinde, hakim ve savcılar için “deprem bölgesinde gönüllü çalışma başvurusu”nun alınacağı link de açıldı. Başvuruda, hakim ve savcılara, görev yapmak istedikleri il ve süre konusunda seçme hakkı tanındı.