ODTÜ Rektörlüğü, yurtlar yönetmeliğini 21 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kaldırdı. Yeni yönetmelik ise 6 gün sonra, 26 Ekim’de ODTÜ’nün internet sitesinde yayımlandı. Buna karşın yönetmeliğin yürürlük tarihi, eski yönetmeliğin kaldırıldığı gün olarak belirlendi. Yönetmelikteki “ucu açık” ve “protesto/eylem” odaklı düzenlemeler dikkat çekti. Yurtlar Yönetim Kurulu’nun üye sayısı 7’den 9’a çıkarılırken, yurtların olağanüstü kapatılmasına yönelik maddede “huzur ve güvenlik” düzenlemesi yapıldı.

Buna göre rektör, “yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsan veya ortadan kaldıran olayların çıkması, yurdun genel düzeninin bozulması, yönetimin veya öğrencilerin çalışma, güven içerisinde barınma olanaklarının ortadan kalkması, sağlık sorunları, salgın” gibi durumlarda yurtları kapatabilecek. 

SOSYAL MEDYA’ YASAĞI

Öte yandan, “10 gün üst üste gelmeyen” öğrencinin yurt ilişiği kesilebilecek. “İlişik kesilme” düzenlemesinde “uygunluk” kriteri de dikkat çekti. Yurtlar Yönetim Kurulu, artık “yurtta kalmasını uygun görmediği” öğrencinin yurtla ilişiğini kesebilecek veya yurda alınmasını yasaklayabilecek.

Ayrıca, “eğitimi engelleyici gösterilere ve eylemlere katılmak ile üniversite yöneticileri hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunmak” da yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren haller arasında eklendi. Uyarı, kınama, yurttan geçici ve kesin çıkarma cezası gerektiren hallerin son maddesi olarak “yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak” ifadesinin eklenmesi de dikkat çekti. Yangın, su baskını gibi durumlarda zarara uğrayan özel eşyadan yurt yönetiminin sorumlu tutulamayacağı da yeni yönetmelikte düzenlendi.