Muğla’nın Ula ilçesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan Akyaka Mahallesi’nde yeni bir İmar Planı Revizyonu, Çevre, Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Duruma tepki gösteren Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi üyeleri eylem ve basın açıklaması yaptı.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan Akyaka’da yeni bir İmar Planı Revizyonu’nun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Duruma tepki gösteren Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi üyeleri bugün Akyaka’da pazaryerinde eylem ve basın açıklaması yaptı. Meclis adına açıklamayı okuyan Candan Süsoy, askıya çıkarılan kentsel tasarım planlarına olduğu gibi, dava konusu olan önceki plana karşı olan itirazlarının da aynen devam ettiğini, idari sürece uygun olarak bu plan değişikliğine de yasal süresi içinde itirazlarını yapacaklarını ve geri çekilmezse yeni bir dava sürecini başlatacaklarını söyledi.

Menteşe^de Hadise rüzgarı Menteşe^de Hadise rüzgarı

Süsoy, şunları söyledi:

“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin kalbindeki Akyaka’yı rant alanına dönüştürmeyi hedefleyen yeni bir İmar Planı Revizyonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2022 tarihinde askıya çıkarıldı. Bakanlığın 15.10.2020 tarihinde askıya çıkarılan İmar Planı Revizyonu Akyakalıların açtığı dava sonucunda iptal edilmiş, akabinde iptal edilen bu plan üzerinde çok az değişiklik yapılarak dava konusu olan itiraz noktaları çok büyük oranda korunarak 8.10.2021 tarihinde yeniden askıya çıkarılmıştı. Bu plan revizyonuna karşı Akyakalılar dava açtı ve dava devam ederken Bakanlık bir kez daha sanki bu süreçler yaşanmamış gibi aynı plan revizyonunda ısrar ederek yeni bir revizyon planını 3. kez askıya çıkardı.

"AKYAKA’YI RANT ALANINA DÖNÜŞTÜRME SEVDASI İŞGALCİLERİ CESARETLENDİRİYOR”

Bakanlık Akyakalıların itirazlarını ve Mahkemenin bu itirazları haklı görerek verdiği iptal kararını yok saymaya devam ediyor ve ısrarla aynı planı ufak tefek makyajlarla yeniden ve yeniden askıya çıkarıyor. Bu ısrardan anlaşılıyor ki Bakanlık Akyakalıların yorulmasını veya mücadele azminin kırılmasını umut etmektedir. Diğer yandan Bakanlığın Akyaka’yı rant alanına dönüştürme sevdası Gökova ÖÇKB üzerindeki rant baskısını da arttırmakta, yasadışı işgalcileri cesaretlendirmektedir. Bakanlığın şunu bilmesini isteriz ki; itiraz sürecinde adil bir değerlendirme yapmayıp yargılama devam ederken yeni plan askıya çıkarılması ve bunun alışkanlık haline getirilmesi Akyakalıların mücadele azmini daha da güçlendirmekte, ama idareye ve hukuka olan inancını azaltmaktadır.

"TAŞIMA KAPASİTESİ PROJESİ YAPTIRILMADAN ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR"

Üçüncü kez askıya çıkarılan plan revizyonunda dava konusu olan önceki plan revizyonu sanki dava süreci tamamlanmış ve onaylanmış gibi temel alınarak kentsel tasarım planlaması yapılmıştır. Üstelik bu yeni plan revizyonu ile birlikte Mekansal Planlama Yönetmeliğine aykırı olarak bir Plan Raporu dahi sunulmamıştır. Askıdaki plan revizyonu ile getirilen kentsel tasarım planı, Gökova ÖÇKB Yönetim Planında şart koşulmasına rağmen Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir Taşıma Kapasitesi Projesi yaptırılmadan askıya çıkarılmıştır.

"DAVA SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Bu yeni planla adeta yangından mal kaçırırcasına kamusal alanlarımız, yürüyüş yolu düzenlemesi adı altında ticarileştirilmektedir. Kamusal alan kullanımının daraltıldığı, ticari kullanımın öne çıktığı bir planlama ‘koruma amaçlı’ olma iddiası ile çelişkilidir ve kabul edilemez. Elbette ki Akyakalılar olarak askıya çıkarılan bu kentsel tasarım planlarına olduğu gibi, dava konusu olan önceki plana karşı olan itirazlarımız da aynen devam etmektedir. İdari sürece uygun olarak bu plan değişikliğine de yasal süresi içinde itirazlarımızı yapacağız ve geri çekilmezse yeni bir dava sürecini başlatacağız.

"İMAR PLANINI DEĞİŞTİRME SEVDASINDAN VAZGEÇİN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na defalarca yaptığımız çağırıyı bir kez daha tekrarlıyoruz. Abesle iştigal etmekten vazgeçin. Hukuki süreç tamamlanana kadar imar planını değiştirme sevdasından vazgeçin. Öncelikle onayladığınız ama rafa kaldırdığınız Gökova ÖÇKB Yönetim Planını uygulamaya alın. İmar Planı Revizyonunu Yönetim Planı ile uyumlu olacak şekilde, yerel paydaşların katılımı ile birlikte düzenleyelim.”