Türkiye ile BM ve bazı uzmanlık kuruluşları arasındaki 21 Ekim 1965 tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması hükümlerinin gerekli değişikliklerle BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeli hakkında 1 yıl süreyle uygulanmasına ilişkin olarak "Türkiye ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası arasında teati edilen ekli Notalar"ın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Ankara'da 23 Mart'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye ve Kosova arasında karayolu ile uluslararası eşya taşımaları için kullanılan izin belgelerinin kullanım oranı hakkında mutabık kalındı.

Londra'da 15 Mayıs 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşma"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Anlaşmaya göre, taraflar iki ülke arasında dostluğun ve iş birliğinin güçlendirilmesi için kültür merkezleri kuruluş ve işleyişi düzenlenecek.

Boşalan makamlara atamalar Resmi Gazete'de Boşalan makamlara atamalar Resmi Gazete'de

25 Aralık 2014'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notalar"ın onaylanması hakkında karara göre ise su kaynaklarının korunması ve kullanılması için taraflar eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı fayda temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji transferi ile iş birliği yapacak.