Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan tütün mamulleri ve alkollü içkiler için bandrollü ürün izleme sistemi kapsamında bulunan makaronlarda, müteselsil sorumluluk uygulaması genişletildi.

Düzenlemeyle vergi kayıp kaçağının önlenmesini teminen, özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV’ye tabi makaronları bulunduranların yanı sıra bu malların belirli bir miktarı aşması halinde bunları bulunduranlarla birlikte ithalatçı ve/veya imalatçıları da müteselsil sorumluluk kapsamında alındı. Böylece söz konusu makaronları bulunduranlarla birlikte ithalatçı veya imalatçıları için de müteselsil sorumluluk kapsamında vergi tarhiyatı yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.