Ankara 14. İdare Mahkemesi, akciğer kanseri 70 yaşındaki H.G.'nin tedavisinde kullanması gereken ancak geri ödeme listesinde bulunmayan ilacın SGK tarafından karşılanması yönünde nihai karar verdi. Kararda, devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi.

Ankara’da akciğer kanseri 70 yaşındaki H.G., geri ödeme listesinde bulunmayan ancak tedavisinde kullanması gereken ve kürü 1300 Euro değerindeki ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmamasının yaşama hakkını sınırlayacağını belirtti.

H.G.'ye, kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için 'lenvatinib' etken maddeli 'Lenvima' adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. H.G., yurt dışından getirilen ve kürü 1300 euro olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu.

SGK ise ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.

Yargıya başvurdu

H.G., SGK’nin cevabının ardından avukatı aracılığıyla, Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurup, yürütmenin durdurulması ve bir an önce tedaviye başlanması için ilacın SGK tarafından karşılanması talebinde bulundu.

Mahkeme, başvurudan hemen sonra verdiği ara kararda, SGK'nın kararıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmedip ilaç masrafının karşılanmasına karar verdi. Mahkeme, ara kararın ardından SGK'den dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı örneğinin savunmayla birlikte mahkemeye gönderilmesini istedi.

SGK mahkemeye gönderdiği savunmasında, 'Lenvima' isimli ilacın Sağlık Uygulama Tebliği'nde bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığını, dolayısıyla söz konusu ilaç bedellerinin davacıya ödenemeyeceğini, işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Tarafların mahkemeye sunduğu bilgi, belge ve savunmaları değerlendiren mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar verip, ilacın SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.

'Yaşam hakkını sınırlayacak'

Mahkeme kararında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilen ve Türkiye'nin de tarafı olduğu 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile 8 Kasım 2003'de yürürlüğe giren 'Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ilgili maddelerine atıfta bulundu. Dava konusu olayda hekimin 'Lenvima' isimli ilacın kullanımını uygun gördüğü aktarılıp bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı gerekçesiyle ilaç bedelinin kurumca karşılanmamasının, bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde en temel insan hakkı olan yaşama hakkını sınırlayacağına yer verildi.

'Sosyal güvenlik hakkına aykırı

Kararda ayrıca, devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekilerek “Dava konusu işlemin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda öngörülen sosyal hukuk devleti ilkesi ile sosyal güvenlik hakkına da aykırılık oluşturacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.