Küresel ısınmanın etkileri Türkiye’de daha somut bir şekilde hissedilmeye başladı. Meteorolojiden yayınlanan kuraklık haritasına göre,  Marmara Bölgesi’nin büyük çoğunluğu İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde şiddetli ve olağan üstü kuraklık yaşandığı görülüyor.

KIRIKKALE’DE SU KAYNAKLARI İZİNE BAĞLANDI
Kırıkkale’de, kuraklık, su kaynaklarından izinsiz ve bilinçsiz olarak kullanılması nedeniyle tüm yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kullanımı DSİ’nin iznine bağlandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın yanında su kaynaklarından izinsiz ve bilinçsiz olarak su kullanımı nedeniyle su miktarının her geçen yıl azaldığı ve su kaynaklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Su kaynaklarının izinsiz kullanımının önüne geçilmesi amacıyla bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İl sınırlarındaki iç sular, göl, gölet, nehir, su birikintisi, baraj gölü, akarsu, sulama kanalı gibi yerlerden izinsiz olarak su alınmayacak ve kullanılmayacak. İzinsiz su kullanımının yasaklandığı iç sular, göl, gölet, nehir, su birikintisi, baraj gölü, akarsu, sulama kanalı gibi yerlerden sorumlu kuruluşlar tarafından kendi sorumluluk alanında olan yerlere vatandaşlar tarafından rahatça görülecek şekilde ‘bu gölden/kanaldan/barajdan izinsiz su alınması ve kullanılması yasaktır’ levhaları konulacak. Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özellikle vatandaşla buluşma toplantılarında ve esnaf ziyaretlerinde izinsiz su kullanımı mevzuatı konusunda bilgilendirmenin yapılması, konu ile ilgili hazırlanacak el broşürü ve afiş gibi materyallerin vatandaşlarımızın görebilecekleri alanlara asılması ve dağıtılması sağlanacak. Başta kolluk ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.”

Alınan kararlara uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı ve fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.