Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7 Ekim’de Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’ne yaptığı ziyaretin ardından cemevlerinin bir başkanlığa bağlanacağı açıklaması yaptı. Alevi örgütlerinin tepkilerine rağmen Erdoğan, 9 Kasım’da çıkardığı kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Erdoğan’ın 7 Ekim’de yaptığı açıklamanın ardından AK Parti'nin hazırladığı yasa tasarısı ile cemevleri, tüm tepkilere rağmen Meclis Genel Kurulu’nda AK Parti-MHP oylarıyla kabul edildi. Cemevlerinin Kültür Bakanlığı’na bağlandığı yasa ile belediyelerin imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması şartı getirildi. 

 'TOPLUM YASAYI DESTEKLEMİYOR'

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, iktidarın söylemlerinin aksine Alevi toplumunun söz konusu düzenlemeye karşı olduğunu belirterek, bu durumun iktidarın manipülasyonu olduğunu söyledi. Alevi örgütlerinin ve temsilcilerinin bilindiğini dile getiren Koçyiğit, “Bugün en yüksek temsiliyete sahip bütün bu kurumların yasaya karşı olduklarını görüyoruz. Sadece kurumların da değil, bütün Alevi toplumunun bu yasaya karşı olduğunu görüyoruz. O anlamıyla 3-5 devşirilmiş, Alevilerin deyimiyle düşkün olan kişilerin gelip Alevileri rencide eden böylesi bir yasayı desteklemiş olması, toplumun bu yasayı desteklediği anlamına gelmiyor” dedi. 

‘ALEVİLERİN TALEPLERİ BU DEĞİL’

Alevilerin taleplerinin söz konusu yasa olmadığını dile getiren Koçyiğit, “Aleviler yüz yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yok sayılmış, asimile edilmeye çalışılmış, sürekli sakıncalı görülmüş bir inanç grubunu oluşturuyor. Bu sadece Cumhuriyetle sınırlı değil. Aslında Selçuklu’dan, Osmanlı’dan bu yana Aleviler tarihsel olarak sürekli gadre uğramış bir inanç topluluğu. Sürekli ötekileştirilmiş, kıyımlardan geçirilmiş bir inanç topluluğu. Bugün yüz yıllık cumhuriyet tarihi de bu anlamıyla çok farklı bir pratik ortaya koymuş değil. Bu anlamıyla Aleviler eşit yurttaşlık istiyorlar. , Alevilerin sorunları, sadece cemevlerinin elektrik, su paralarının kültür bakanlığı tarafından ödenmesi yada belediyelerin cemevi yapması değil. Aleviler zaten bu sorunları kolektif bütçeleriyle aşmayı çoktan başardılar. Bu anlamıyla güncel anlamıyla böyle bir sorunları da yoktur” diye konuştu. 

‘ALEVİLİĞİ ORTADAN KALDIRMA OPERASYONU’

Alevlerin en büyük sorununun inanç olarak tanınmamaları ve cemevlerinin yasal bir statüsünün olmaması olduğunun altını çizen Koçyiğit, “Devletin, AKP’nin cemevlerini bir ibadethane olarak kabul etmemesidir, bir ibadethane olarak görmemesidir. Aleviliği ısrarla, üstten, kendi bakış açısıyla tanımlamaya çalışmasıdır. Bugün Alevi İslam inancı deniliyor. Bu Alevilere rağmen yapılmış bir tanımlamadır. Alevilerin kendini nerede gördüğü, kendini nasıl tanımladığına dair bir değerlendirmeyi Aleviler ancak yapabilir. Ama AKP, dışarıdan Alevileri tanımlamaya, Alevilere bir gömlek biçmeye, Alevilerin cemevlerinin elektrik suyunu ödeyerek, Alevileri kendisine bağlamaya çalışıyor. Bin yıllardır asimile edilmemiş inancı, farklı yöntemlerle asimile etmek, ona müdahaleye açık hale getirmektir. Alevi inancı bütün tarihsel katliamlar nedeniyle sürekli kendisini korumaya almış, kendi sözlü tarihiyle kuşaktan kuşağa bütün inançsal ritüellerini aktarmış bir inanç. Bugün bunun devletleştirilmesi, iktidarla buluşması, sistem içileştirilmesi, aslında Aleviliğin yok edilmesi anlamına geliyor. Onun için bir tanıma olarak değil, aslında Aleviliğin devlet eliyle yok edilmesi operasyonu olarak görmek gerekiyor. Bu tam yok etme operasyonudur, Aleviliği ortadan kaldırma operasyonudur” diye belirtti.