22 Mart Dünya Su Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, şehir sularının temizlenmesinde, sanayide ve birçok alanda kullanılması kaçınılmaz olan klorun öneminin doğru bilinmediğini, çoğu alanda klorun başrol oynadığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Gözden kaçırmayın

Doğal SİT alanlarındaki yasaklı taşınmazlar, Hazine taşınmazlarıyla takas edilebilecek Doğal SİT alanlarındaki yasaklı taşınmazlar, Hazine taşınmazlarıyla takas edilebilecek

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, şehir sularının temizlenmesinde, sanayide ve birçok alanda kullanılması kaçınılmaz olan klorun öneminin doğru bilinmediğini, çoğu alanda klorun başrol oynadığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

İÇİLEBİLİR SU MİKTARI YÜZDE 1'DEN DE AZ

Dünyada temiz suya erişim her geçen gün zorlaşıyor. Dünyadaki suyun sadece %2,5’i tatlı sulardan oluşuyor. İçilebilir su miktarı ise %1’den daha az. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)verilerine göre; 2025 yılında su stresi yaşayan ülkelerin oranı %34’e, sukıtlığı yaşayan ülkelerin oranı ise %15'e ulaşabilir. Kaynak sularınıntemizlenmesinde en önemli rolü değerli bir kimyasal olan klor oynuyor.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Birleşmiş Milletler, 22 Mart’ı 1993 yılından bu zamana “Dünya Su Günü” olarak ilan etmiştir. Dünya Su Günü kapsamında her sene, yılın teması konusu işlenmektedir. 2022 yılının temasını ise “yeraltı suyu” başlığı oluşturmaktadır. Dünyamızın 3/4’ü sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir su miktarı %2,5,içilebilir su miktarı ise %1’den daha azdır. Günümüzde 2,2 milyar insan güvenlisuya erişememektedir.

TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARI 2020 YILI İTİBARİYLE BİN 346 METRE KÜP

Ülkemizde ise kişi başına düşen su miktarı 2020 yılı itibarıyla bin 346 m3’tür. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) verilerine göre; 2025 yılında su stresi yaşayan ülkelerin oranı %34’e, su kıtlığı yaşayan ülkelerin oranı ise %15'e ulaşabilir.Türkiye, sanılanın aksine su zengini değil, su azlığı çekenülkeler arasında yer almaktadır. Bu değerin 2050 yılında bin 120 m3’e düşeceğive su kıtlığı için sınır değer olan 1000 m3’e çok yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Çevre kirliliği de temiz su kaynaklarının kirlenmesine nedenolmaktadır.

ŞEHİR SULARININ TEMİZLENMESİNDE KLORUN ROLÜ ÇOK BÜYÜK

Şehir suyu endüstride kullanım öncesinde istenmeyenkimyasallardan, biyolojik kontaminantlardan ve diğer istenmeyen materyallerdenarındırılmak için saflaştırılabilir. Saflaştırılan su medikal, farmakolojik, kimyasal ve endüstriyel birçok amaçla kullanılmaktadır. Bu yüzden hem insani amaçlıhem de endüstriyel amaçlı olarak ihtiyaç duyulan suyun ucuz, kolay ve sağlığauygun sağlanması çok önemlidir. Özellikle şehir sularının temizlenmesinde klordevreye girmektedir.

ARACI: KLOR SANILDIĞI GİBİ ZARARLI DEĞİLDİR, KLORUN MİKTARI ÇOK ÖNEMLİDİR

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, yaygın kanının aksineklorun zararlı olmadığını, aksine klorun koruma sağladığını ifade etti. Aracı, klor kullanımının bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğinin özenle altını çizerek,buradaki en can alıcı konunun klor kullanım miktarı olduğunu vurguladı. En basit tarım ilacında ya da insan vücuduna giren bir ağrı kesici de bile ölçününkaçırılması halinde istenmeyen sonuçların meydana geldiğini ifade eden Aracı, klorlama aşamasının bilinçli bir şekilde yapılması gerektiği konusuna değindi.

Geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde gündemin ilkmaddelerinden biri haline gelen müsilaj meselesinde bile en etkili korumayönteminin klor olduğunu ifade eden Aracı, bu konuda bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıgerektiğinin altını çizdi.

Bilgikirliliğinin kafalarda soru işareti oluşturduğunu söyleyen Aracı,uzmanların bu konularda bilgi aktarımı yapması gerektiğini belirtti. Klorundoğayı koruduğunu ve bunun çoğu insan tarafından bilinmediğini ifade eden Aracı,“Temiz suya olan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Biz Koruma Şirketler Grubu olarak Ar-Ge birimi ve laboratuvarlarımızladünya standartlarında çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Dünyamız için her zaman var gücümüzle çalışacağız. En önemli yaşam kaynağı olan suyun kullanımı için üretmeye devam edeceğiz.” dedi.